Hoofdstuk 4:
Een gemeente met een goede openbare ruimte.

Inwoners van Leudal vragen om een mooie en opgeruimde leefomgeving, waar alle inwoners zich thuis voelen. Een gemeente die staat voor een goede openbare ruimte.

Groene woonomgeving

St. Antoniusmolen - te Heythuysen Beeld: Leo Schouten

De jaren geleden doorgevoerde bezuiniging op het openbare groen heeft nog steeds een negatieve invloed. Iedere kern in Leudal moet nog meer groen worden en daarom moeten onder meer de jaren geleden aangelegde grasvelden opnieuw worden aangeplant. Bomen en struiken hebben een positieve invloed op de beleving van de openbare ruimte van inwoners maar ook van toeristen. Daarnaast heeft een groene woonomgeving een positief effect op de biodiversiteit en de effecten van de klimaatverandering, zoals verdroging en vernatting. Maar die groene omgeving , zowel in als buiten de dorpen vraagt om voldoende onderhoud. Inwoners maar ook (buurt) verenigingen kunnen nog meer betrokken worden bij de woonomgeving. De gemeente Leudal moet daar actiever op inzetten.

Opgeruimde openbare ruimte

Afvaldumping - Beeld: Robert Sanders

Met name het illegaal storten van huisvuil bij de milieuparkjes en in de natuur is een doorn in het oog. De nieuwe afvalinzameling, waarbij per kilo betaald moet worden zet nog meer aan om het huisvuil ergens te dumpen. Daarom moet er actiever worden ingegrepen om het probleem van het zwerfvuil terug te dringen, zowel door meer op te ruimen en handhavend op te treden. We plaatsen meer afvalbakken voor hondenpoep en schaffen de hondenbelasting definitief af.

Gemeente is bereikbaar onder alle omstandigheden

In de winter zijn verschillende wegen, fietspaden en voetpaden slecht begaanbaar. Zeker in de dorpen is het noodzakelijk, dat de openbare ruimte ook in de winter gebruikt kan worden. Daarvoor zijn naast de gemeente, ook inwoners, verenigingen met accommodaties en bedrijven verantwoordelijk. De gemeente ondersteunt inwoners en bedrijven daarbij.

Goede wegen en fietspaden

professor Duboisweg - gescheiden fietspaden langs de weg Horn-Heythuysen Beeld: Leo Schouten

Voor inwoners en toeristen is het belangrijk dat wegen en fietspadennetwerken goed onderhouden worden. Door een gebrek aan financiële middelen moeten er nu jaarlijks keuzes gemaakt worden wat aangepakt wordt. Hierdoor worden wegen pas aangepakt als het al te laat is. Met name in het buitengebied is er door het intensieve en zware landbouwverkeer vaak sprake van slechte wegen. D66 is voorstander van een gescheiden fietspad langs de Leudalweg (Neer-Roggel). Daarnaast investeren we in het onderhoud van wegen en fietspaden. Ook wil D66 betere verlichting bij fietspaden voor met name de donkere wintermaanden. Voor en na werk en school voelen veel fietsers zich niet op hun gemak in de duisternis.

Bewegen in de openbare ruimte

Het is gezond om buiten te zijn en om te bewegen. Daarom willen we meer speelplekken met kinderen samen in het openbaar vormgeven. En ook meer openbare sportvoorzieningen.

Samenvattend

Om een gemeente te worden, waarvan de openbare ruimte goed verzorgd is, wil D66 de komende periode inzetten op de volgende zaken:

  • Meer struiken en bomen in de openbare ruimte
  • Inwoners en verenigingen betrekken bij het onderhoud van de openbare ruimte
  • Optreden tegen illegale storten van huisvuil
  • Afschaffing hondenbelasting
  • Wegen, fiets- en wandelpaden ’s winters beter begaanbaar maken
  • Wegen en fietspaden eerder opknappen
  • Er komt een fietspad tussen Neer en Roggel