D66 in Leudal sinds 1999

De afdeling D66-Leudal en Maasgouw is opgericht in 1999 (toen nog onder de naam D66-Leudal en Thornerkwartier) en omvatte de toenmalige gemeentes Haelen, Heel, Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer, en Thorn. In 2002 heeft D66 deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Haelen, maar helaas werd er geen zetel behaald (3,6% van de stemmen).

actief buiten de raad

Nieuwsbericht - Beeld: krantenknipsel De Limburger, 3 mei 2005

In de jaren daarna heeft D66 zich buiten de raad actief opgesteld. Zo heeft D66 zich ingezet voor een referendum (over de herindeling), het preventief fouilleren, en de naam van de nieuwe gemeente. Mede dankzij D66 heet de gemeente nu Leudal en niet ‘Tuin van Limburg’.

Leudal en Maasgouw

D66 Leudal en Maasgouw - Beeld: Leo Schouten

Na de herindeling van de gemeenten in Midden-Limburg omvatte de afdeling de gemeentes Leudal en Maasgouw en kreeg het de huidige naam. Helaas bleek het aantal actieve leden te klein om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in november 2006 in Leudal en Maasgouw.
Wel hebben enkele leden actief meegewerkt aan de oprichting van Progressief Leudal en hebben zij op de lijst gestaan voor deze partij (in 2007 en in 2010).
Het bestuur werd in deze periode gevormd door Ron de Cock (voorzitter) en Leo Schouten (secretaris en penningmeester).

Deelname aan verkiezingen in 2014

Einduitslag verkiezingen 2014 - Twee zetels! Beeld: Leo Schouten

In 2013 werd een nieuw bestuur samengesteld. Na een enquête onder de leden bleek dat er nu wel voldoende draagvlak was om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leudal in 2014. Na een verkiezingscampagne met de slogan “Verjonging en vernieuwing” stemden op 19 maart 2014 1421 kiezers op D66 (8,8%) en kwam D66 in één klap met twee zetels in de raad van de gemeente Leudal. Rens Raemakers en Kaj Beurskens vertegenwoordigden D66 in de gemeenteraad van Leudal.
In de Raad viel D66 op door zijn actieve en gedegen inbreng. Een belangrijk speerpunt was het behoud van de bibliotheek voor Leudal (“biebgate”).

Ook actief in Provinciale Staten en in de Tweede Kamer

Campagneteam Provinciale Statenverkiezingen 2015 - Beeld: Leo Schouten

In 2015 werd Wilma van Dommelen uit Horn gekozen als lid van de Provinciale Staten voor D66. In 2017 werd Rens Raemakers uit Neer gekozen als lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij werd in de Gemeenteraad opgevolgd door Leo Schouten uit Heythuysen.

Verkiezingen 2018

Kandidaten D66-Leudal gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Beeld: Frank Eggels

Op 19 maart 2018 behaalde D66 Leudal na een succesvolle campagne maar liefst drie zetels (een winst van één zetel). 2104 inwoners (14%) brachten een stem uit op D66.
Na succesvolle college-onderhandelingen werd met Samen Verder en Ronduit Open een college gevormd. Robert Martens werd namens D66 benoemd tot wethouder. De fractie bestond tussen 2014 en 2018 uit Dirk Voermans (fractievoorzitter tot 2021), Iris Schors en André Kierkels (fractievoorzitter vanaf 2021).
In 2019 wordt Jort Raemakers gekozen als voorzitter van het bestuur.

Verkiezingen 2022

Vrijwilligers van D66 Leudal - juichen voor het behaalde resultaat Beeld: Joost van Beek

In 2021 wordt Jort Raemakers gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Leudal. D66 Leudal voert een zichtbare campagne, met als meest opvallende actie het uitdelen van gratis PMD zakken. Verder wordt er een folder, een verkiezingskrant en een brief van de lijsttrekker gefolderd.
Het leidt tot een grote overwinning: met 2753 stemmen (18,8%) behaalt D66 Leudal maar liefst vijf zetels. In Limburg is dit de grootste D66 fractie in een gemeenteraad. De fractie bestaat uit Jort Raemakers (fractievoorzitter), Romy van Heur, Leo Schouten, Rinke de Wit en André Kierkels.
Na succesvolle college-onderhandelingen werd met Samen Verder en CDA een college gevormd. Robert Martens werd wederom namens D66 benoemd tot wethouder.

Maasgouw

Ook in Maasgouw nam D66 deel aan de verkiezingen in 2022. Caroline van Velzen voert een campagne in de dorpen van Maasgouw met Jan Burgers als duo-lijsttrekker. D66 behaalt 624 stemmen (6,3%) en krijgt één zetel in de gemeenteraad van Maasgouw.

D66 is sterk gegroeid in Leudal en Maasgouw. Maart 2022 telt de afdeling meer dan 100 leden.