Caroline van Velzen

Raadslid en fractievoorzitter Beeld: Caroline van Velzen

Doelgerichte leider

  • 60 jaar
  • Beegden

Caroline is fractievoorzitter en raadslid voor D66 Maasgouw. De wil om een positieve bijdrage te leveren aan de betrokkenheid, inspraak en invloed van de inwoners op hun eigen gemeente is een belangrijke drijfveer geweest om dit politieke avontuur aan te gaan. Daarnaast heeft Caroline de droom – nee de missie – om van Maasgouw voortrekker maken op klimaatgebied. Met één zetel in de gemeenteraad is in maart 2022 het begin gemaakt, aan de slag!

Ervaren ‘verandermanager’

Caroline is 57 jaar en als manager werkzaam bij het CIBG (een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van VWS). Ze is van oorsprong sociaal psycholoog, een achtergrond die haar in haar werk als projectmanager (HRM, Bedrijfsvoering, Planning & Control, ICT, Kwaliteitszorg) en management coach nog dagelijks van pas komt. Caroline is zeer bedreven in organisatieontwikkeling en verandermanagement in professionele omgevingen en vastberaden om haar professionele ervaring in te zetten om de komende jaren ook lokaal, op gemeentelijk niveau, ‘bergen te verzetten’.

Betrokkenheid en
gemeenschapszin

Caroline is getrouwd en moeder van een zoon. Ze is geboren in Den Haag, maar al weer 25 jaar woonachtig in Midden-Limburg. Eerst in Kelpen-Oler, waar zij samen met andere dorpsgenoten in 2006 de dorpsraad Kelpen-Oler oprichtte, en later in het mooie Beegden. Caroline heeft in het bestuur gezeten van het KWPN Limburg en was initiatiefnemer voor de oprichting van de Vrije School voor voortgezet onderwijs in Roermond. Altijd actief en betrokken bij haar omgeving.
 
“Opkomen voor de lokale belangen vind ik heel belangrijk. Inwoners moeten invloed hebben op de inrichting en voorzieningen in hun directe leefomgeving. Als actief lid van de tennisclub in Beegden weet ik als geen ander hoe belangrijk een vereniging is voor de leefbaarheid van een dorp, maar ook hoe belangrijk het is dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om zich aan te kunnen sluiten bij een vereniging. Sociale cohesie is zó belangrijk voor welzijn, gelijke kansen en leefbaarheid.”

Maasgouw on a mission

Carolines ambities zijn in de eerste plaats gericht op de belangen en het welzijn van de inwoners van Maasgouw, maar ze reiken verder. Het klimaat schreeuwt om actie en Caroline is er van overtuigd dat begint binnen je eigen gemeente. Wat haar betreft is de tijd van bescheiden afwachten op maatregelen van hogerop voorbij.
 
“Ik heb een missie. Ik wil de komende jaren als lijsttrekker van D66 in Maasgouw mijn energie steken in een ambitieus project: Maasgouw voortrekker maken in Limburg, in Nederland op klimaatgebied. We moeten veel doen, en we kunnen het samen! Een bruisend en vitaal Maasgouw, daar wil ik mij voor inzetten!”