Afdeling Leudal & Maasgouw

D66-Leudal & Maasgouw is de lokale afdeling van D66 in de gemeentes Leudal en Maasgouw. De afdeling telt ongeveer 80 leden en D66 is vertegenwoordigd in de gemeenteraden van Leudal en Maasgouw.

Ledenvergadering

De Algemene Afdelingsvergadering oftewel AAV is de ledenvergadering van de afdeling. De AAV komt 2-4 keer per jaar bijeen en verkiest de leden van het bestuur, stelt begroting en jaarrekening vast, stelt het verkiezingsprogramma vast en bespreekt alle zaken die van belang zijn voor de afdeling.
Op de AAV leggen de gemeenteraadsfracties ook verantwoording af aan de leden. Op de AAV worden ook regelmatig politieke zaken besproken.
De AAV is in principe openbaar.

Ledenvergadering D66-Leudal en Maasgouw - besluit deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leudal (2018) Beeld: Leo Schouten

In 2024 zijn ledenvergaderingen gepland op:
25 maart (Grathem)

Bestuur

De afdeling kent een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en nog enkele leden.
Het bestuur is belast met het voorbereiden van de ledenvergaderingen en de organisatie van de afdeling. Zij kan verder ook politieke evenementen organiseren.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereidingen van de deelname van D66 aan de verkiezingen voor de gemeenteraad.