Joost van Beek

Maak kennis met Joost

Joost van Beek - Nr 26 op de lijst en algemeen bestuurslid Beeld: Robert Sanders

Al 27 jaar wonen we met veel plezier in Leudal, om precies te zijn in Heythuysen. Ons gezin bestaat naast echtgenote Jacqueline ook uit twee jongvolwassen kinderen.
Ik ben graag actief om aan de samenleving een positieve en constructieve bijdrage te leveren. Het begon al snel binnen onze buurtvereniging Maxet, waar ik vanuit het bestuur meehielp om leuke activiteiten voor de buurtbewoners te organiseren. Op deze wijze wordt de leefbaarheid bevorderd in een van de vele mooie buitengebieden van de gemeente Leudal.

  • 64 jaar
  • Heythuysen

Daarnaast ben ik ook al vele jaren actief bezig met het onderwerp duurzaamheid en vind het belangrijk dat we bewust zijn van de wereld om ons heen en dat we daar op een goede manier mee omgaan. Duurzame ontwikkeling op het gebied van energie, grondstoffen en voedsel is voor mij dan ook een vanzelfsprekendheid. Toekomstige generaties hebben net zoveel recht op een gezonde aarde waarin mensen, het milieu en de economie niet in gevaar komen. Daarom ben ik ook actief geworden bij de Energiecoöperatie “Leudal Energie”, die zich richt op duurzame energie, zowel in de vorm van energiebesparing alsmede het inzetten van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en windmolens. Zo wil ik me inzetten om daarbij te helpen en om zo heel Leudal zo duurzaam mogelijk te maken.

En dan tenslotte over D66. Sinds 1998 ben ik lid van D66 en de laatste negen jaar echt actief in Leudal, in de aanloop naar de verkiezingen van 2014. In die tijd ben ik ook geruime tijd raadscommissielid Bestuur & Middelen geweest. Het is ons goed gelukt om D66 in Leudal op de kaart te zetten en erg prettig dat we nu deelnemen aan de coalitie. Na vier jaar oppositie hadden we er veel zin in om verantwoordelijkheid te nemen en écht mee te praten en beslissen over het beleid van de gemeente op divers gebied, waar we als D66 ook een standpunt over hebben. We zien tevens dat sinds onze deelname de verschillen tussen de politieke partijen niet meer zo groot worden uitgemeten en er sprake is van meer samenwerking, samen zoeken naar synergie en elkaar te gunnen. Alleen zo kunnen we het maximale voor de inwoners van Leudal bereiken.