In dit infoblad kunt U lezen wat D66-Leudal voor de inwoners van Leudal heeft bereikt in het tweede jaar van de raadsperiode.
Het infoblad wordt in de kernen huis-aan-huis bezorgd door onze leden.

De fractie van D66-Leudal heeft een infoblad uitgebracht met de belangrijkste punten die bereikt zijn in het eerste jaar na de verkiezingen in maart 2022.
Het blad is in de kernen huis-aan-huis bezorgd

Samen Verder, CDA Leudal en D66 Leudal zijn in juni 2022 een inhoudelijk akkoord overeengekomen om een coalitie te vormen in de gemeente Leudal voor de periode 2022-2026.

In maart 2022 verspreidde D66 Leudal deze verkiezingskrant met interviews met kandidaten, de belangrijkste programmapunten en met de resultaten die D66 Leudal de afgelopen vier jaar heeft bereikt.

Verkiezingsprogramma van D66-Leudal voor de periode 2022-2026:
Durf te vernieuwen!

Maandag 1 juni 2020 mochten de horeca, na een lange periode gesloten te zijn geweest door de corona maatregelen, eindelijk weer met aanpassingen open.
D66-Leudal heeft onder de ondernemers een enquête gehouden over het coronabeleid van de gemeente Leudal.

In maart 2017 heeft D66-Leudal&Maasgouw voor de derde keer een speciaal informatieblad bezorgd bij de huishoudens van Leudal en deze keer ook die van Maasgouw. In deze uitgave wordt ook speciaal aandacht besteed aan de kandidatuur van Rens Raemakers uit Neer voor de Tweede Kamerfractie van D66.

In september 2016 heeft D66-Leudal voor de tweede keer een speciaal informatieblad bezorgd bij de huishoudens van Leudal. Met dit blad wil de fractie verantwoording afleggen over onze standpunten in de gemeenteraad.

In met 2016 heeft D66 Leudal een notitie uitgebracht over een subsidie- en accommodatiebeleid in Leudal.

In september 2015 heeft D66-Leudal een speciaal informatieblad bezorgd bij de huishoudens van Leudal. In dit blad heeft de fractie verantwoording afgelegd over haar werkzaamheden in de gemeenteraad.