Brief aan alle inwoners van Leudal

In het weekend van 12 en 13 maart is bij de inwoners van Leudal een brief bezorgd van de lijsttrekker van D66-Leudal, Jort Raemakers.
Als U de brief niet heeft ontvangen (bijvoorbeeld omdat U een ja-nee of nee-nee sticker heeft), dan kunt U de brief hier lezen.

Beste inwoner van Leudal,

Op 14, 15 of 16 maart kunt u stemmen voor de nieuwe gemeenteraad.
Deze verkiezingen bepalen mede uw toekomst! Daarom is het belangrijk dat u maandag, dinsdag of woensdag gaat stemmen.

Jort Raemakers - fractievoorzitter D66Leudal Beeld: Robert Sanders

1.000 woningen erbij
in Leudal

Als starter op de woningmarkt weet ik hoe moeilijk het is om een woning te vinden in Leudal. Zeker in je eigen dorp. D66 Leudal wil daarom 1.000 nieuwe woningen bouwen, verspreid over alle dorpen. Met speciale aandacht voor starters en senioren. In ieder dorp zijn wel geschikte locaties te vinden, zoals oude voetbalvelden of leegstaande gebouwen.

Goed onderwijs

Ik heb op de basisschool in Neer gezeten. Dichtbij huis en met mijn vrienden uit het dorp. Dat gun ik alle kinderen van Leudal. Ook vind ik dat we openbaar onderwijs moeten krijgen in Leudal, zodat ouders voortaan een keuze hebben. Mijn middelbare schooltijd heb ik doorgebracht op Sint Ursula in Horn. Een plezierige tijd maar in een gebouw wat toen al aan vernieuwing toe was. D66 Leudal wil een multifunctioneel en toekomstbestendig gebouw voor Sint Ursula.

We verbeteren
de communicatie

Ik hoor vaak van inwoners dat informatie van de gemeente te laat of helemaal niet bij hen terecht komt. Daarnaast hoor ik van inwoners dat ze niet worden teruggebeld door de gemeente. Wij willen dat inwoners binnen twee werkdagen een reactie krijgen. Eveneens willen we de komst van een weekkrant stimuleren. De afstand tussen de gemeente en inwoners moet kleiner! Als het aan mij ligt houdt het college een spreekuur in de dorpen.

Maar ook…

  • Schaft D66 Leudal de hondenbelasting af;
  • Installeert een kinderraad;
  • Gratis PMD zakken bij iedere supermarkt in Leudal;
  • Pakt diegene die zwerfafval dumpen hard aan;
  • Investeert in onze fietspaden.

Samen met mijn team wil ik deze ambities waar maken. U kunt daarbij helpen.
Stem komende week op mij of één van de andere 49 kandidaten.

Jort Raemakers
Lijsttrekker D66 Leudal