Nieuwe college beëdigd

Op 14 juni 2022 is het nieuwe college van Leudal beëdigd. Het nieuwe college bestaat uit Samen Verder, CDA en D66. Dinsdag werden Michel Graef (Samen Verder), Helene Wijers (Samen Verder), Huub van Helden (CDA) en Robert Martens (D66) beëdigd.
Jort Raemakers gaf namens de D66-fractie de volgende verklaring:

Voor ons ligt het coalitieakkoord van D66, Samen Verder en CDA.

de verkiezingen

Op 16 maart jongstleden was het een spannende dag voor D66, maar ook voor mij persoonlijk. Voor het eerst op de kandidatenlijst van D66 Leudal en ook nog eens bovenaan. D66 heeft het in 2014 met mijn broer Rens en in 2018 met huidig wethouder Robert uitstekende zaken gedaan. De lat lag dus hoog.

gebouwd aan D66

Samen met ons bestuur en de leden hebben we gebouwd aan een stevig D66 geluid de afgelopen 8 jaar. Ik ben daarom ook trots om hier vanavond nogmaals te zeggen dat we vijf zetels hebben behaald. We groeien als sinds ons bestaan: in 2014 met 2 zetels, in 2018: 3 zetels en nu sinds 2022 met maar liefst 5 zetels. Een enorme prestatie, waarvoor ik de ruim 2.700 kiezers hartelijk wil danken voor het gestelde vertrouwen.

coalitie met Samen Verder en CDA

Dan nu naar de inhoud. Met Samen Verder hebben we de afgelopen vier jaar goed samengewerkt. We zijn dan ook blij met de keuze van Samen Verder om met ons verder te willen praten.
Vervolgens werd ook snel duidelijk dat we met het CDA een goede coalitie konden vormen.

het akkoord

De afgelopen maanden hebben we veel inhoudelijke gesprekken gevoerd over het coalitieprogramma. Ik ben trots op het behaalde resultaat van D66 in dit coalitieakkoord. Kort wil ik een aantal belangrijke punten voor D66 uitlichten:
Woningbouw: We pakken de woningcrisis vandaag aan en bouwen de komende vier jaar 750 nieuwe woningen. We voeren een zelfbewoningsplicht in en trekken bouwtitels in van mensen die al jarenlang niet bouwen.
Onderwijs: Op het onderwijs gebied maken we duidelijke keuzes. We houden basisscholen open als er voldoende draagvlak is en we maken een keuze voor ons middelbaar onderwijs. Met het oog op de afnemende leerlingenaantallen kan Leudal het zich niet permitteren om af te wachten.
Communicatie: We verbeteren de communicatie van de gemeente. Inwoners krijgen binnen twee werkdagen een eerste reactie en we monitoren jaarlijks de tevredenheid op het gebied van communicatie. Het college gaat wekelijks op werkbezoeken bij ondernemers in de gemeente.
Bestuurlijke vernieuwing: We gaan aan de slag met een Leudalse kinderraad en zetten deur open voor een burgerraadpleging of een referendum.
De hondenbelasting wordt eindelijk afgeschaft.
Er zijn ontzettend veel goede punten in dit coalitieakkoord. Maar één ding staat er helaas niet in. Zowel vorige week in de raadsvergadering als in de coalitieonderhandelingen hebben we het geprobeerd. D66 heeft helaas niet kunnen bereiken dat we gratis PMD zakken uitdelen.