Kandidaatwethouders voor de gemeente Leudal bekend

Samen Verder, CDA Leudal en D66 Leudal dragen vier kandidaten voor als wethouder in het nieuwe college van de gemeente Leudal. Dit zijn: Heleen Wijers-van der Linden van Samen Verder, Michel Graef van Samen Verder, Robert Martens van D66 en Huub van Helden van CDA.

Vertrouwen

Gemeentehuis Leudal - Beeld: Leo Schouten

Michel Graef: “We hebben het vertrouwen dat we ieder vanuit zijn eigen kennis, ervaring en overtuiging van betekenis gaan zijn voor de inwoners en gemeente Leudal.”
In april startte de formateur met de onderhandelingen, waarbij de formerende partijen streefden naar een akkoord dat breed – binnen en buiten de gemeenteraad – wordt gedragen. Ook de fracties die niet aan tafel zaten zijn in de gelegenheid gesteld kenbaar te maken welke punten zij graag terugzien in het coalitieakkoord, evenals diverse lokale organisaties.

Officiele benoeming

De officiële benoeming van de vier kandidaten vindt plaats op dinsdag 14 juni tijdens de raadsvergadering. Michel Graef: “De kandidaat-wethouders verwachten ook met burgemeester Désirée Schmalschläger een prettige en goede samenwerking als nieuw college van B&W. Ook hopen we op een constructieve samenwerking met alle partijen in de gemeenteraad om uitvoering te kunnen geven aan het coalitieakkoord.” De partijen hebben elkaar op inhoud weten te vinden, het coalitieakkoord zal in de loop van komende week worden gepubliceerd.