Hoofdstuk 2:
Betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen.

Er is ook in onze gemeente een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen. Huizen worden steeds duurder en de doorstroom stagneert. Wij willen graag dat ouderen, die kleiner willen wonen, ruimte kunnen maken voor starters. Zij moeten dan een betaalbare woning kunnen vinden in Leudal. Wij willen de woningtekorten terugdringen en ervoor zorgen dat iedereen in Leudal een plek kan vinden om te wonen. Dit willen wij doen zonder verlies van waardevolle natuur of aantasting van onze leefomgeving. Daarom wil D66 inzetten op een evenwichtige woningbouw.

Evenwichtig woningaanbod

Nieuwbouw te Ell - Beeld: Robert Sanders

Om ervoor te zorgen dat iedereen een betaalbare woning kan vinden is het belangrijk dat evenwichtig woningaanbod te realiseren. Als het woningaanbod voldoende aansluit bij de vraag wordt de doorstroming op de woningmarkt bevorderd. D66 wil zoveel mogelijk nieuwe locaties aanwijzen voor nieuwbouw in alle kernen. Voetbalvelden en andere terreinen, die niet meer in gebruik zijn, moeten snel bestemd kunnen worden voor woningbouw. En gebouwen in onze gemeente, die geen bestemming hebben op dit moment, worden met prioriteit omgevormd tot geschikte woningen.

Woningen om in te wonen

Mooi wonen in Roggel - Beeld: Robert Sanders

Wij willen woningen om in te wonen, niet om mee te speculeren. Het kan niet zo zijn dat de prijzen van woningen verder worden opgedreven door beleggers. Inwoners van Leudal kunnen geen betaalbare woning meer vinden, omdat deze worden opgekocht voor de verhuur. Daarom zijn wij voor kopen = zelf bewonen. Daarnaast beschikt Leudal over te weinig sociale huurwoningen. D66 vindt dat dit in samenwerking met de wooncorporaties kordaat moet worden aangepakt.

Duurzaam wonen

Niet duurzaam bouwen kan niet meer in deze tijd. D66 wil alleen energie neutrale woningen en stimuleert circulair bouwen, met gebruik van hergebruikte en hernieuwbare materialen en lokale grondstoffen. Voor elk bouwproject wordt compenserend groen aangelegd.

Toekomstbestendig wonen

Schaatsen - voor de appartementen aan de Catharina Daemenstraat in Heythuysen Beeld: Leo Schouten

Bij nieuwe bouwprojecten en herinrichting worden levendige, toekomstbestendige woonwijken gecreëerd. Wonen, winkels, voorzieningen, groen en recreatie komen samen op één plek, goed bereikbaar voor het openbaar vervoer. Wij stimuleren lokale initiatieven voor inwoners die collectief willen bouwen of tijdelijke woonvormen creëren. We geven lokale initiatieven van bewoners voorrang boven projectontwikkelaars.

Samenvattend

Om een gemeente te blijven, waarin het fijn wonen is, wil D66 de komende periode (2022-2026) inzetten op de volgende zaken:

  • Evenwichtig en betaalbaar woningaanbod: 1000 woningen erbij in Leudal, in alle kernen
  • Uitsluitend duurzaam (ver)bouwen
  • Zelfbewoningsplicht van minimaal 5 jaar
  • Toekomstbestendige nieuwbouw met goed openbaar vervoer
  • Ruimte voor lokale initiatieven en wooncollectieven