Onderhandelingen tussen Samen Verder, CDA en D66

Op donderdag 7 april heeft de verkenner Michel Graef, lijsttrekker van Samen Verder, het eindverslag van de verkenning gepubliceerd. Hij stelt voor dat in de volgende fase Samen Verder, CDA en D66 verder zullen onderhandelen over de vorming van een coalitie.

Twee rondes

In de verkenningsfase heeft de verkenner tweemaal met alle partijen gesproken over de duiding van de verkiezingsuitslag en de voorkeuren van de partijen m.b.t. een nieuw te vormen coalitie.
In zetels hebben vier partijen ongeveer hetzelfde aantal zetels. Samen Verder is de grootste partij geworden, D66 is relatief de grootste winnaar (twee zetels winst).

Gemeentehuis Leudal - Beeld: Leo Schouten

Voorkeuren

Samen Verder en D66 hebben naar tevredenheid samengewerkt in de afgelopen coalitie. Zeker het laatste jaar waren er echter spanningen in de vorige coalitie, waardoor voortzetting niet voor de hand lag. Als derde coalitiepartner is daarom nu gekozen voor het CDA.

Programma

In het vervolg van de onderhandelingen zal ook het coalitieprogramma worden vastgesteld. Op een groot aantal punten zijn er overeenkomsten tussen de beoogde partners, maar over andere punten zal onderhandeld moeten worden.