Nederland regioland

D66 wordt te vaak afgeschilderd als een Randstedelijke partij. Dit terwijl D66 ontzettend veel plannen heeft en beleid wil doorvoeren voor leefbare regio’s.

Doel van de visie

Haler - koeien in de weide Beeld: Leo Schouten

Met deze visie wil D66 laten zien dat we wel degelijk aandacht hebben voor de uitdagingen in de Regio en ook plannen hebben om deze aan te pakken. Het doel van de notitie ‘Nederland Regioland’ is dan ook drieledig:

knelpunten in de regio

In de notitie wordt aandacht besteed aan de verschillende knelpunten die door lokale D66-vertegenwoordigers zijn aangeboden.
In de notitie wordt vooral ingegaan op knelpunten die ook landelijk aangepakt kunnen worden.

het regeerakkoord

In de notitie worden afspraken uit het coalitieakkoord vertaald naar de regio.

kansen

Zicht op Horn - Beeld: Robert Sanders

D66 kijkt naar kansen. Er zijn vele prachtige innovatieve plannen die op een unieke wijze bijdragen aan een sterk dorp en een sterke regio.

De notitie is geschreven door de Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en Romke de Jong (D66).