Samenstelling fractie en steunfractie

De fractie van D66-Leudal is nu uitgebreid met een grote steunfractie. De leden van de steunfractie zullen plaatsnemen namens de D66-fractie in de raadscommissies of zullen de fractie algemeen ondersteunen.

Vertegenwoordiging in de commissies

Fractie van D66-Leudal - in vergadering bijeen op 20 april 2022 Beeld: Leo Schouten

In de commissies zullen de volgende personen plaatsnemen namens D66:
commissie Bestuur & Middelen: Job van den Kerkhof (Roggel) en Michelle Keltjens-Kropivsek (Neer);
commissie Fysiek: Roy Bastian (Haelen) en Christine Houben (Hunsel); en
commissie Sociaal: Pascal Parren (Heythuysen) en Paul Voermans (Heythuysen).

Algemene ondersteuningh

Iris Schors (Haelen) en Andre van Staalduinen (Heythuysen) zullen de fractie van advies dienen.