Je hoeft niet het woord ‘lokaal’ in je naam te zetten om lokaal betrokken te zijn

Hoe lokaal is een landelijke partij als D66 in Leudal eigenlijk? Dat is een vraag die rond verkiezingstijd nogal eens wordt gesteld. En door lokale partijen in twijfel wordt getrokken. Zij beweren dat zij degenen zijn die vooral lokaal betrokken zijn. Is dat zo?

Invloed landelijke partij?

Er zijn inderdaad landelijk partijen die van bovenaf nog wel eens instructies krijgen, of waarvan de landelijke voorman letterlijk en figuurlijk op de voorgrond staat…
En hoe zit dat bij D66? Heeft D66 landelijk of provinciaal zich bijvoorbeeld met het verkiezingsprogramma bemoeid? 

Lokaal alle vrijheid

Jort Raemakers - fractievoorzitter D66Leudal Beeld: Robert Sanders

Lokaal hebben we alle vrijheid en bepalen we onze eigen standpunten met onze eigen lokale mensen. Als D66’ers delen we natuurlijk wel een sociale en liberale visie op de samenleving die leidend is bij onze standpunten. We laten mensen vrij, maar zorgen er ook voor dat degenen die een steuntje in de rug nodig hebben daar op kunnen rekenen. Daardoor vinden we elkaar snel en weten kiezers waar ze voor stemmen. Dit in tegenstelling tot lokale partijen. Daar zitten mensen met heel verschillende visies op de samenleving bij elkaar: van GroenLinks tot Forum voor Democratie. Dus hoe weet jij als kiezer dan welk standpunt deze partij gaat innemen als het er op aan komt? Wiens stem weegt het zwaarst?

Voordeel provinciale en landelijke connecties

D66 Leudal heeft een provinciaal, landelijk en zelfs Europees netwerk. We kunnen een beroep doen op de denkkracht en daadkracht van heel veel mensen. Dat is een groot voordeel, het maakt D66 lokaal sterk. Zo heeft D66 Leudal sterk gepleit voor meer geld naar de jeugdzorg en zetten we ons in voor een snelle schadeafhandeling van het hoogwater in de zomer van 2021.

Het werkt ook omgekeerd. Landelijk of provinciaal is er vaak al nagedacht over thema’s die lokaal relevant zijn. Denk daarbij aan de leefbaarheid in kleine dorpskernen.

Tot slot: D66 Leudal bestaat uit mensen met een lokaal hart, die vaak al jarenlang in hun dorp wonen en zich daar actief voor inzetten. Je hoeft niet het woord ‘lokaal’ in je naam te zetten om lokaal betrokken te zijn. Dus: D66 Leudal is een lokale partij met een plus er bovenop!