Een groen dorp
in een sterke regio

De Hofvijver, water met een brug en een speeleiland. Beeld: Dhr. Van Brandenburg

Verkiezingsprogramma D66 Leiderdorp 2022 – 2026

Voorwoord van de lijsttrekker

Met trots presenteer ik u het verkiezingsprogramma van D66 Leiderdorp. Bij het schrijven ervan hebben we veel inbreng gekregen vanuit Leiderdorp. Van onze D66-leden én van betrokken inwoners en organisaties in ons dorp. Daarmee is het een echt lokaal Leiderdorps verhaal geworden. Ik hoop dat daarmee ook veel van uw ideeën terecht zijn gekomen in dit programma.
D66 wil – samen met u – bouwen aan een mooi en sterk dorp, waar iedereen prettig kan wonen, werken en ontspannen. Een dorp dat aantrekkelijk is voor alle bewoners. Waarin alle generaties een passende woning kunnen vinden. Een plek waar iedereen gezond en veilig kan opgroeien en oud kan worden. Een duurzaam dorp ook, met veel aandacht voor groen en biodiversiteit, waarin onze polders plaats bieden aan prachtige natuur, gezonde landbouw en extensieve recreatie. Een fijne leefomgeving kortom, die mensen stimuleert om te bewegen en gezond te blijven.

Als het aan ons ligt biedt Leiderdorp, als belangrijke gemeente in de Leidse regio, nog meer ruimte aan innovatief ondernemerschap. Om een bruisende plek te worden waar, in goede samenwerking tussen inwoners, ondernemers en onderwijsinstellingen, aan onze toekomst wordt gewerkt.
Voor D66 vormt goed onderwijs de basis, het schept kansen en is de manier om maatschappelijke tweedeling te bestrijden. Bij goed onderwijs horen goede schoolgebouwen, energieneutraal en met een gezond binnenklimaat. Ook de komende jaren blijft D66 zich hier vol voor inzetten. Onze sportverenigingen en cultuurorganisaties dragen bij aan verbinding, inspiratie en plezier. We vinden dit belangrijk en daarom mag dit voor niemand onbereikbaar zijn.

Na jarenlange stilte en stilstand is het gesprek tussen de gemeenten in de Leidse regio over betere samenwerking weer op gang gekomen. Dat is belangrijk voor de inwoners van Leiderdorp. Heel veel van de opgaven waar we voor staan kunnen we alleen oplossen in samenwerking met de gemeenten om ons heen. Dat gaat alleen lukken als we daarover met elkaar in gesprek blijven.

De afgelopen jaren heeft D66 een belangrijke rol gespeeld in het bestuur van Leiderdorp. De eerste jaren als oppositiepartij, de afgelopen twee jaar als onderdeel van het college. We hebben veel voor elkaar gekregen en daar ben ik erg trots op. Een paar voorbeelden: er is veel geld vrijgemaakt voor renovatie van onze schoolgebouwen. Onze laadinfrastructuur voor het groeiend aantal elektrische auto’s behoort inmiddels tot de wereldtop. Nog nooit zijn er zo veel bomen geplant als de afgelopen twee jaar. Dankzij onze inspanningen komt er de komende jaren een ringweg die écht goed ingepast wordt. En ondanks alle financiële tegenwind is de gemeentebegroting nog steeds gezond. Prachtige resultaten die we natuurlijk nooit zonder samenwerking met andere partijen, maar vooral ook met u, de inwoners, hadden kunnen bereiken.

We zetten dit belangrijke werk graag voort. Mogen we deze keer weer op uw steun rekenen? Een sterk D66 is goed voor Leiderdorp. Met uw stem zorgen we ook in de toekomst voor een groen dorp in een sterke regio.

Stem op 16 maart D66!

Jeroen Hendriks
Lijsttrekker D66 Leiderdorp