Sport en bewegen

Sport en bewegen

D66 vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten en bewegen. Dit is goed voor gezondheid en welzijn en het brengt mensen met verschillende achtergronden en leeftijden met elkaar in contact. Ook hierbij geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’. Kinderen verdienen daarom extra aandacht. Gymles is voor ons een belangrijk onderdeel van de schoolopleiding. D66 wil daarom de gerealiseerde extra leerkrachten lichamelijke opvoeding behouden en waar gewenst uitbreiden. D66 wil zich inzetten voor meer gebruik van het zwembad voor bewegingsonderwijs. D66 wil doorgaan met de financiële steun aan het Jeugdfonds sport en cultuur, dat het mogelijk maakt voor kinderen uit achterstandsgezinnen om te gaan sporten.

Sportverenigingen zijn een belangrijke schakel in het sportieve leven. Ze bieden in Leiderdorp uitstekende mogelijkheden. Bewegen en sociale activiteit gaan hierbij hand in hand. D66 gaat uit van een principieel gelijkheidsbeginsel. In de afgelopen jaren is mede dankzij D66 een nieuw, transparanter systeem, gebaseerd op gelijke behandeling van ondersteuning aan sportverenigingen geïntroduceerd en doorgevoerd. D66 wil een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van het waarborgen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in (top)sport als criterium bij het verstrekken van subsidies aan sportverenigingen.

D66 is voorstander van zo sterk en zelfstandig mogelijke sportverenigingen. Dat is de beste manier om de continuïteit te bewaken en om verenigingen in staat te stellen hun eigen keuzes te maken. D66 wil sportverenigingen stimuleren om de sportgebouwen en faciliteiten duurzamer te maken.

Daarnaast wil D66 sport en bewegen in ongeorganiseerd verband blijven stimuleren. D66 wil dus ook aandacht voor de individuele sporter. D66 wil de wandel-, skeeler- en hardlooppaden en sportlocaties in de openbare ruimte uitbreiden en beter geschikt maken voor ongeorganiseerde sport. Om het bewegen op laagdrempelige wijze te stimuleren willen we een aaneengesloten wandelroute rondom Leiderdorp realiseren. Dit is ook aantrekkelijk voor toeristen en recreanten. Een trimbaan zou een goede aanvulling kunnen zijn, ook gezien de populariteit van bootcampen.

D66 is ook voorstander van het vaker en intensiever onderhouden van het asfalt in de Bloemerd en de paden langs de Dwarswatering. Doel is een permanent effen wegdek, zodat iedereen hier veilig kan fietsen, rolschaatsen, skeeleren en skateboarden. Ook voor roeicoaches zijn deze paden belangrijk. Scheuren en hobbels moeten goed bijgehouden worden om veiligheid en toegankelijkheid te kunnen garanderen.

Ook sport en bewegen houden niet op bij de gemeentegrens. D66 wil daarom de voorzieningen die op dit gebied bestaan in regionaal perspectief bezien. Hoeveel zwembaden, voetbalvelden, ijs- en skeelerbanen, sporthallen of atletiekbanen zijn er in de regio nodig? Hoe kunnen we de beschikbare faciliteiten zo goed mogelijk benutten? D66 wil samenwerken met de buurgemeenten, waardoor er een zo breed mogelijk sportaanbod met de beste faciliteiten kan worden gerealiseerd.

  • Uitgangspunt: gelijke kansen voor iedereen als het gaat om sport en bewegen
  • Doorgaan met een eerlijk en evenwichtig sportbeleid voor alle verenigingen. Alle sportverenigingen zijn ons even lief
  • D66 blijft daarnaast het sporten en bewegen in ongeorganiseerd verband stimuleren. Tijdens en na corona is deze vorm van sporten nog belangrijker geworden. Aandachtpunt is de geschiktheid en het onderhoud van de diverse terreinen, routes en parcoursen
  • We blijven scholen ondersteunen bij bewegingsonderwijs met voldoende middelen
  • We willen een regionale analyse van de aanwezige en gewenste sportfaciliteiten
  • Initiatieven als De Derde Helft, Balkonbewegen en andere initiatieven die de vitaliteit van senioren bevorderen zijn belangrijk
  • Duurzaamheid is ook voor sportverenigingen een belangrijk onderwerp. De gemeente kan de verenigingen hierbij ondersteunen