Raadsvragen

Onze mogelijkheden om vragen te stellen.

Beeld: raadsvragen

2023

2022

Korte technische vraag over voorstel

Mag gaan over: Deze vraag mag alleen gaan over onderwerpen op de agenda in het Forum of de Raad.

Indienen: (Burger-)Raadsleden hebben contactgegevens steller.

Antwoorden: Direct contact tussen (burger-)raadslid en steller.

Publicatie: Geen

Technische vraag (schriftelijk)

Mag gaan over: Alle onderwerpen: Onderwerpen op de agenda in het Forum of de Raad óf andere onderwerpen buiten de agenda om.

Indienen: Als het onderwerp op de agenda staat moet de vraag uiterlijk dinsdag 12:00uur voor het Forum of de Raad ingediend zijn. Als het onderwerp niet op de agenda staat kan indienen altijd.

Antwoorden: Als het onderwerp op de agenda staat moet de vraag uiterlijk vrijdag 16:00uur voor het Forum of de Raad beantwoord zijn. Als het onderwerp niet op de agenda volgt de beantwoording z.s.m.

Publicatie: Vragen en antwoorden zijn openbaar tenzij de vragensteller dat niet wil.

Actualiteitsronde (in de raad)

Mag gaan over: Alle actuele onderwerpen mogelijk, bespreking vragen en antwoorden in actualiteitsronde raad.

Indienen: Schriftelijk indienen uiterlijk op de dag van de raad voor 12:00uur.

Antwoorden: Beantwoording mondeling door college in de raad. (eventueel ambtelijk voorbereid)

Publicatie: Vragen en antwoorden mondeling uitgesproken in de raad (vragen worden gepubliceerd bij de raadsagenda).

Schriftelijke Raadsvragen ex. artikel 48 RvO

Mag gaan over: Alle (politieke) onderwerpen mogelijk behalve technische vragen.

Indienen: Altijd mogelijk.

Antwoorden: Schriftelijke antwoorden na goedkeuring door college binnen 28 dagen.

Publicatie: Vragen en antwoorden zijn openbaar en gepubliceerd. Vragensteller kan verzoeken om agendering in de Raad,