Moties

Een overzicht van de door ons, al dan niet samen met andere fracties, ingediende moties.

Moties

Ieder raadslid kan ter vergadering een motie indienen.

Elke motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk (digitaal) bij de voorzitter worden ingediend. De indiener van de motie maakt melding van indiening tijdens de vergadering voordat de motie in behandeling kan worden genomen.

De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging daarover plaats.

De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda opgenomen onderwerpen zijn behandeld.

Intrekking door de indiener van een motie is mogelijk totdat de besluitvorming daarover door de Raad is afgerond.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.