Duurzaamheid

D66 vindt duurzaamheid heel belangrijk en gelooft in innovatieve oplossingen voor milieu- en klimaatproblematiek. We willen dat Leiderdorp en de regio hierbij vooroplopen.

Gemeentelijke gebouwen (waaronder scholen) moeten een toonbeeld zijn van energie-efficiëntie en duurzaamheid. De gebouwen staan in een groene en klimaatvriendelijke omgeving. Onze scholen hebben natuurvriendelijke speelpleinen.

Bij beslissingen tot het verduurzamen van gemeentelijke eigendommen en infrastructuur wordt niet standaard gewacht tot het einde van de levensduur. De houding moet zijn dat er samen met gebruikers gekeken wordt hoe de baten van verduurzaming gebruikt kunnen worden om de lasten van het vervroegd afschrijven geen belemmering te laten zijn.

We blijven de tot 2025 vastgestelde duurzaamheidsagenda uitvoeren. We bieden ruimte aan goede ideeën en burgerinitiatieven om ons dorp en onze regio duurzamer te maken. Inwoners en bedrijven die hun woning of bedrijfsruimte energiezuiniger willen maken gaan we ondersteunen, bijvoorbeeld via een aantrekkelijke duurzaamheidslening.

We bieden laagdrempelige energie- of duurzaamheidsscans aan voor inwoners en bedrijven. Uitvoering van hierin genoemde maatregelen wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld door terugbetaling van de kosten voor de scan bij uitvoering van de eerste maatregel. Voor D66 is een uitgangspunt: investeren in het verduurzamen van huis of bedrijfsruimte moet altijd renderen.

Er moet een heldere relatie komen tussen het hebben van een Energielabel en te betalen gemeentelijke belastingen zoals de OZB waarbij extra duurzaamheidsmaatregelen altijd moeten lonen.
We willen onze kinderen zo vroeg mogelijk vertellen over natuur, klimaat en duurzaamheid. Het Centrum voor Milieu en Duurzaamheidseducatie (MEC) speelt hier een belangrijke rol in en moet behouden blijven.

Op de naleving van milieunormen en –wetten moet namens de gemeente door de Omgevingsdienst streng worden toegezien (o.a. fijnstof en geluid).

In alle gemeenten van de Leidse regio wordt last ervaren van overvliegende vliegtuigen. Samen met de regiogemeenten en de provincie willen wij hierover het gesprek aangaan met de Rijksoverheid en Schiphol om toekomstige overlast te beperken.

Ook Leiderdorp krijgt te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Ons dorp moet klimaatbestendiger worden. Bijvoorbeeld door te zorgen voor betere waterafvoer en voldoende waterberging voor piekmomenten (wadi’s). Door het ‘ontstenen’ van tuinen en terreinen en door bij vervanging van riolering een gescheiden systeem voor regenwater en afvalwater aan te leggen.

We willen zoveel mogelijk gebruik maken van de verkoelende werking van vegetatie. We voegen het aanleggen van groene daken toe aan de investeringen waar een duurzaamheidslening voor mogelijk is, zodat steeds meer daken groen worden. Ook daken van de gemeente zelf worden steeds vaker groen, en als bushokjes vervangen worden krijgen ook die een groen dak of zonnepanelen. We steunen structureel het gebruik van een regenton. Het liefst een van gerecycled Leiderdorps plastic. Samen met het hoogheemraadschap van Rijnland wordt gezorgd dat lozen van vuil rioolwater op ons oppervlaktewater tijdens hevige buien (overstorten) niet meer voor kan komen.

  • Gemeentelijke gebouwen (waaronder scholen) zijn een toonbeeld van energie-efficiëntie en duurzaamheid. Ze staan in een aangename groene en klimaatvriendelijke omgeving. Onze scholen hebben natuurvriendelijke speelpleinen
  • Bij beslissingen tot het verduurzamen van gemeentelijke infrastructuur wordt niet gewacht tot het einde van de levensduur. Er wordt samen met gebruikers van bijvoorbeeld sportfaciliteiten bekeken hoe de baten van verduurzaming gebruikt kunnen worden om de lasten van vervroegd afschrijven te overkomen
  • Er moeten laagdrempelige energie- of duurzaamheidscans voor inwoners en organisaties zijn
  • Investeren in het verduurzamen van huis of bedrijfsruimte moet altijd renderen
  • De bestaande duurzaamheidsleningen worden verruimd en nog toegankelijker gemaakt
  • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken. Ook de gemeente zelf neemt steeds meer groene daken. Bij vervangen van bushokjes krijgen deze zonnepanelen of een groen dak
  • We steunen structureel het gebruik van een regenton. Het liefst met regentonnen die van gerecycled Leiderdorps plastic zijn vervaardigd
  • Het Centrum voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie (MEC) moet blijven