Over Mieke van Ulden

Mieke van Ulden - Beeld: Anneke van Gruijthuijsen

Mieke is raadslid.

Maak kennis met Mieke

  • 48 jaar
  • Leiderdorp
  • Leiderdorp
  • Zij/haar

In het voorjaar van 2021 ben ik actief geworden bij D66 Leiderdorp. In deze korte periode heb ik veel geleerd en mij ingezet waar dit nodig was. Heb ik bijgedragen aan de totstandkoming van het verkiezingsprogramma GR2022-2026 en ben ik in juli burgerraadslid geworden. Het voelde als een warm bad waar ik in terecht kwam. De fractie is echt een heel goed team met elkaar en ik zie ernaar uit om de komende vier jaar samen met mijn collega’s aan de slag te gaan. Ik kan mij niets beters en mooiers voorstellen dan de komende vier jaar mijn kennis en ervaring te kunnen delen en inzetten voor mijn Leiderdorp.

Mijn naam is Mieke van Ulden (1975) en ik woon het grootste gedeelte van mijn leven in Leiderdorp. Een heerlijk dorp om in te wonen. Ik ben opgegroeid in het Buitenhof, kwam daar wonen toen het nog in aanbouw was. Ging in Leiderdorp naar de lagere school, deed aan hockey en ging naar de muziekschool. De middelbare school heb ik in Leiden doorlopen. Gestudeerd in het buitenland, maar teruggekeerd naar de regio en in 2006 ben ik weer in Leiderdorp komen wonen. Ik woon hier met veel plezier met mijn echtgenoot en drie kinderen.
 
D66 is voor mij de partij die het beste verwoord waar ik voor sta, hoe ik denk en wat mijn visie is op de samenleving, leefomgeving en omgang met mijn medemens. Ik vind het belangrijk dat iedereen regie houdt over het eigenleven, volgens zijn of haar eigen overtuiging en eventueel met de ondersteuning die nodig is. Gelijke waarden, gelijke rechten en gelijke kansen voor ieder mens, met als basis goed onderwijs. Daarbij streef ik naar een duurzame en harmonieuze samenleving, met schonere energie en meer zorg voor de aarde en vergroening van de leefomgeving.

Komende raadsperiode wil ik mij onder andere graag inzetten voor de onderwerpen die dicht bij mij liggen. Sport en toegankelijkheid.

Ik wil mij inzetten om Leiderdorp toegankelijker te maken voor alle inwoners. Mensen die moeilijk ter been zijn, met een rollator of rolstoel. Ik wil ervoor zorgen dat de wegen en paden zo aangelegd zijn dat ook zij zich makkelijk kunnen door het dorp kunnen voortbewegen.

Ook vind ik het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om te sporten. Individueel of in groepsverband, zelfstandig of bij een vereniging. Ik ben voorstander van het nog systematischer dan nu al gebeurt na te gaan welke voorbeelden bredere toepassing verdienen, welke groepen van meer sporten of bewegen zouden kunnen profiteren en welke verenigingen daarvoor een geschikt aanbod zouden kunnen ontwikkelen. Sporten is essentieel voor de geestelijke en fysieke gezondheid.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Een van mijn favoriete plekken zijn Munnikken- en Boterhuispolder, hier kan je heerlijk wandelen en ontspannen.

Dichter bij huis moet ik zeggen mijn achtertuin. Hier lopen en fietsen veel mensen langs als ze naar de Bloemerd gaan. Het is leuk om de mensen te zien lachen en lol hebben met elkaar. Vooral de jeugd die net naar training gaat of klaar is. Het geeft reuring en gezelligheid.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je daar graag heen?

Schemerstad Leiden, theater op het water. Het is bijzonder, met een boot vaar je naar verschillende locaties in de stad samen om bijzondere, prikkelende voorstellingen te zien. Het zet je aan het denken en is prikkelend voor je geest