Ojanne: Waarom ik in de politiek zit

“De aarde doorgeven. Als lijsttrekker wil ik aan de slag met een duurzaam en inclusief Heerenveen.”

Als sociaal-liberaal, als moeder en als bewoner van deze aarde blijf ik werken aan een duurzame en inclusieve samenleving. Als raadslid en fractievoorzitter in de gemeente Heerenveen zie ik de maatschappelijke opgaven veranderen en is het tijd voor actie. Waarbij kleine stapjes in de goede richting, van onderop, net zo waardevol zijn als de grote systeemveranderingen die jaren op zich laten wachten.

Als lijsttrekker wil ik aan de slag met een duurzaam en inclusief Heerenveen. Dit valt voor mij uiteen in een drietal hoofdthema’s:
Klimaat, Energietransitie en Inclusieve samenleving.

De gevolgen van klimaatverandering zijn niet langer in de gemeente Heerenveen te negeren. Denk maar eens aan heftige regenval of hitte. Klimaat adaptatie is een veelomvattende opgave welke volgens D66 als een opgave in alle beleidsterreinen een plek moet krijgen, los van wat het Rijk zal moeten betalen.

De energietransitie waar wij als partij vol op in zetten om de klimaatcrisis het hoofd te bieden heeft een grote impact op alle inwoners. Daar waar de impact oneerlijk verdeeld is, daar is het geluid en de inbreng van D66 nodig. Zo moet bijvoorbeeld energiearmoede worden voorkomen.

Een samenleving die diversiteit (in sekse, levensfase, culturele achtergrond, geaardheid etc.) weet te vieren en te benutten is volgens D66 het resultaat van een inclusieve samenleving. Waar wij nu de mensen met de minste kansen de meeste verantwoording laten nemen, streven wij naar een samenleving waarin mensen in staat gesteld worden zelf weer eigen kracht te ontwikkelen en benutten. Een werkbonus is hier een voorbeeld van.

Deze maatschappelijke impact is te bereiken wanneer wij als gemeente in staat worden gesteld de taken uit te voeren zoals we dat bedacht hadden. Met de lange termijn in gedachten is het voor D66 van belang dat de gemeentefinanciën gezond zijn. Dat er ruimte blijft en wordt gemaakt voor investeringen in de samenleving van nu en de generaties na ons.
 
Mijn kennis, netwerk en ervaring zal ik inzetten om ook de druk in Den Haag te blijven opvoeren wanneer dit het goed uitvoeren van gemeentelijke taken raakt en er geen budget wordt overgemaakt.
 
Het hebben van ambities en eindige financiële middelen, dwingt tot het maken van scherpe en soms pijnlijke keuzes. Die gaan wij niet uit de weg. Wel zijn wij ervan overtuigd dat dit het beste tot stand komt na een volwaardig debat waarin alle belanghebbenden hun zegje hebben kunnen doen.
 
Want alleen zo zorgen we voor huidige en komende generaties op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie, diversiteit & inclusie en democratie.
 
Graag ga ik met je in gesprek, je kunt mij vinden via verschillende social media kanalen.