Armoede: een veelkoppig monster

Althea Browne is lid van de commissie SaZa namens D66 Heerenveen. Op 3 oktober nam ze deel aan een dialoogsessie over schuldhulp, bestaanszekerheid en wonen. Lees hier haar ervaringen en visie op dit onderwerp.

Foto van een lege portemonnee Beeld: Istock

Bestaanszekerheid

Het is goed dat wij op 3 oktober 2022 een dialoogsessie
wijden aan schuldhulp, bestaanszekerheid en wonen. Het zal niet de eerste en zeker niet de laatste keer zijn dat onze aandacht hier naar uitgaat. Met stelligheid schrijf ik niet de laatste keer. Er is veel werk aan de winkel.

Los van het feit dat bestaanszekerheid afhankelijk is van het bedrag wat maandelijks op je betaalrekening wordt gestort, spelen omgevingsfactoren mede een rol. Hoe vaak zien we niet dat deze invloeden van buitenaf vooraf niet te voorzien waren. Wie had een jaar geleden kunnen voorzien dat we nu zouden spreken over energiearmoede? Je hebt je er niet altijd goed tegen kunnen wapenen. En daar sta je dan. Je zult op zoek moeten naar hulp. De schaamte van je af schudden. Waar kun je terecht?

Armoedeambassadeur

Gelukkig hebben we nu vroegsignalering. En het is te hopen dat de toegestoken hand met beide handen wordt gegrepen. D66 Heerenveen weet dat dit in onze gemeente wordt opgepakt, maar het kan altijd beter. Omgevingsfactoren spelen, zoals eerder gezegd, een grote rol. D66 Heerenveen is voorstander van het aanstellen van een armoedeambassadeur die in samenwerking met onderwijs, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen ervoor zorgt dat mensen die in armoede of problematische schulden (dreigen te) vallen eerder worden opgemerkt en ondersteund.

Kleine ondernemers

D66 Heerenveen vraagt specifieke aandacht voor kleine ondernemers die maar al te vaak net niet onder de bestaande regelingen vallen.

Jongeren

D66 Heerenveen maakt zich oprecht zorgen over deze groep. Je zult maar niet weerstand hebben kunnen bieden aan de verleidingen van drugs en/of gokverslaving. Bij verslaving lijdt de hele familie vaak mee. Er worden schulden gemaakt waardoor het van kwaad tot erger wordt. Ook hier weer diepe schaamte. Ook aan deze schulden zal gewerkt moeten worden om deze jongeren een nieuwe kans geven.

D66 Heerenveen is dan ook voorstander tot het opstarten van een project, waarin schulden van jongeren door de gemeente onder voorwaarden worden overgenomen en de jongeren begeleid worden in het schuldenvrije traject. Hiertoe zou een Team Jongeren kunnen worden opgericht. Dit team kan de jongeren helpen hun financiën en schulden weer op orde te krijgen. Zo kunnen dan weer verder met hun studie, werk of dagbesteding.