D66 Gouda wil vaccinatiegraad verhogen

Ook in Gouda daalt het aantal gevaccineerde kinderen de afgelopen jaren.  Recente uitbraken van verschillende besmettelijke ziekten die jarenlang niet zijn voorgekomen in Nederland, maakt de fractie ongerust. 

“Het is van belang dat wij als gemeente goed voorbereid zijn op een mogelijke uitbraak”, zegt Heike Brandes. “Ik heb het college daarom ook gevraagd op welke wijze het college zich voorbereid op een eventuele uitbraak. Tevens heb ik hen gevraagd naar welke maatregelen zij kunnen treffen om kinderen beter te beschermen. Ik denk daarbij in eerste instantie aan het verlagen van de drempel om kinderen te vaccineren, bijvoorbeeld op kinderdagverblijven. Uiteindelijk gaat het erom dat we de kinderen die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld doordat zij vanwege een ziekte niet gevaccineerd kunnen worden, beschermen”.

Gestelde vragen

Geacht college van B&W,
 
Er is een verontrustende trend zichtbaar waarin de vaccinatiegraad onder kinderen in Nederland sterk aan het dalen is sinds 2020. Een hoge vaccinatiegraad is essentieel voor het tegen gaan van de verspreiding van ernstige infectieziekten als mazelen, de bof, kinkhoest en polio. [1] De huidige mazelenuitbraak in Eindhoven en de recente meldingen van overleden kinderen aan kinkhoest laten zien dat gemeenten samen met de Rijksoverheid spoedig moeten ingrijpen om meerdere uitbraken te voorkomen. 

Conform artikel 39 van het Reglement van Orde, heeft de fractie van D66 de volgende vragen:

1. Is het college bekend met en kan men een reactie geven betreft de problematische daling van de vaccinatiegraad in verschillende plekken in Nederland?

2. Deelt het college de mening dat de dalende vaccinatiegraad een problematische ontwikkeling is en dat het noodzakelijk is de minimale vaccinatiegraad zoals vastgesteld door de WHO te waarborgen?
 
3. Kan het college bevestigen dat de cijfers zoals deze op 9 maart 2024 in het AD werden gedeeld 4, conform de huidige vaccinatiegraad in onze eigen gemeente zijn en dat er daarmee ook in onze gemeente sprake is van een dalende vaccinatiegraad?

4. Kan het college aangeven of deze dalende vaccinatiegraad zich specifiek voordoet bij bepaalde doelgroepen en/of plekken?

5. Kan het college toelichten wat de huidige status is van het aantal beschikbare consultatiebureaus en laagdrempelige plekken om te vaccineren?

6. Heeft het college in de afgelopen 5 jaar acties ondernomen om de vaccinatiegraad op peil te houden en zo ja kunt u deze toelichten? 

7. Indien het college geen acties heeft ondernomen kan men uitleggen waarom dit niet is gebeurd?

8. Deelt het college de mening dat het essentieel is om de voorlichting betreft vaccinaties te intensiveren en te faciliteren binnen alle wijken van de gemeenten en specifiek afgestemd op de verschillende doelgroepen?
 
9. Wat vindt het college van de mogelijke oplossing dat de GGD voorlichting betreffende vaccineren faciliteert op kinderdagverblijven, specifiek voor ouders van kinderen tot 1 jaar?

10. Wat vindt het college van de oplossing om ongevaccineerde kinderen te weigeren bij het kinderdagverblijf, aangezien de veiligheid van alle kinderen anders niet te garanderen is? 

11. In hoeverre bereidt het college zich voor op eventuele uitbraken van infectieziekten als gevolg van deze dalende vaccinatiegraad?

[1] Vaccinatiegraad onder kinderen in Den Haag nog nooit zo gevaarlijk laag (nos.nl)
Zorgen kinderopvang om lage vaccinatiegraad: ‘Weiger ongevaccineerde kinderen’ (nos.nl)
Vier baby’s dood door kinkhoest, zorgen gezondheidsdiensten over vaccinatiegraad (nos.nl)
Vaccinatiegraad tegen mazelen afgelopen tien jaar in Gouda gedaald (ad.nl)