Vertraging inkooptraject sociaal domein

Beeld: D66

Raadslid Heike Brandes maakt zich zorgen over het proces rondom de inkoop Sociaal Domein en wil graag weten of de deadline van 1 januari 2025 nog wel haalbaar is:

“Er zijn maar weinig momenten waarop we als raad invloed kunnen uitoefenen. Mocht de deadline inderdaad niet gehaald gaat worden, kan dat grote consequenties hebben. En dat terwijl we nu wel echt stappen moeten gaan zetten voor de kwetsbaren in onze regio. We moeten er daarom bovenop zitten”.

Vragen

21 februari jl. is de Goudse gemeenteraad middels een memo geïnformeerd over de ontstane planningsvraagstukken in het traject om de inkoopkaders voor het sociaal domein vast te stellen.

Daarnaast wordt er overwogen om het participatietraject uit te breiden en de adviesraden de mogelijkheid te geven om vooraf een advies uit te kunnen brengen op het concept kaderdocument. Er wordt door de regionale projectorganisatie een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een aangepaste planning. In deze zelfde memo wordt aangegeven dat nog niet helder is wat de gevolgen zullen zijn voor het inkooptraject.

Het baart D66 Gouda zorgen dat er op dit moment, een maand na ontvangst van het eerdergenoemde memo, nog geen voortgang gemeld is, want de planning is strak. De huidige contracten lopen immers tot 1 januari 2025. D66 Gouda vraagt zich af of deze datum nog wel haalbaar is. Daarom de volgende vragen: 

  • Welke vraagstukken spelen er, naast het participatietraject, op dit moment nog meer? Kan de portefeuillehouder hier wat meer achtergrondinformatie en duiding bij geven? 
  • Deelt de portefeuillehouder de zorgen van D66 Gouda over het feit dat de datum van 1-1-2025 wellicht niet gehaald gaat worden? 
  • Wordt er op dit moment gewerkt aan verschillende scenario’s voor als de datum van 1-1-2025 niet gehaald kan worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja: 
    • Welke scenario’s zijn dat? 
    • Welke consequenties brengen deze scenario’s met zich mee?