Verslag leden- en vriendenbijeenkomst

Op vrijdag 23 juni jl. was er een avond bij GOUDasfalt voor leden en vrienden van D66 Gouda met als thema: de historie, de toekomst en de lessons learned van een burgerinitiatief.  

GOUDasfalt

Wouter Enderink en William Roosemalen vertelden vanuit hun betrokkenheid het verhaal over GOUDasfalt aan de 20 gasten. Een verhaal met veel bewogen momenten, veel lessons learned en nog steeds veel ambitie. GOUDasfalt is niet meer weg te denken uit de Goudse samenleving. Ook dankzij de vele initiatieven die vanuit de GOUDasfalt groep gelanceerd zijn, zoals de expo Gouda Maakt. En de recente komst van het Gouwestrand als restaurant en terras. Inmiddels is GOUDasfalt een visitekaartje voor de stad.  

Beeld: D66

Positieve bijdrage leveren

Mooi om te horen dat we als D66 een positieve bijdrage hebben kunnen leveren (en nog steeds leveren) door politieke steun en steun in de vergroening van het terrein via een gift van 50 bomen, die bovenop het asfalt groeien.  

Terug- en vooruitblik Goudse raad

Na het GOUDasfalt verhaal gaven Egbert-Jan Kuijlaars, Heike Brandes en Bram Talman, raadsleden voor D66, een terugblik en vooruitblik op ontwikkelingen in de raad. Een grote reeks van topics kwam voorbij: o.a. straatintimidatie, huiswerkbegeleiding, informele zorg, Libertum, vertrek van Mieke, komst van Bram (met op z’n eerste vergadering direct een aangenomen amendement), komst van Maartje, parkeervoorzieningen, financieel overschot, biodiversiteitsmeting, informatieavond over circulaire economie, inkoopkaders voor de zorg en het integraal huisvestingsplan onderwijs. 

De avond werd afgesloten met een goede borrel bij het Gouwestrand, inclusief kennismaking met een paar nieuwe leden en vrienden. In september volgt een nieuwe D66 leden- en vriendenbijeenkomst. Informatie volgt via social media en onze website.