Verkiezingsprogramma 2018-2022

D66 heeft op vrijdagochtend, 10 november, haar verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart gepresenteerd. De grootste fractie van Gouda wil met haar programma ‘Optimistisch Gouda’ wederom de grootste partij worden. Lijsttrekker Thierry van Vugt: “Meer dan ooit heeft onze stad behoefte aan een progressief bestuur. Gouda staat er goed voor. We staan ook vijfde op de lijst van steden waar het het prettigst wonen is. Maar onze stad staat ook voor flinke opgaven, om duurzamer, aantrekkelijker en actiever te worden. Die lossen we het beste op met de blik op vooruit en met ruimte en oog voor vernieuwing.”
Tijdens de ledenvergadering van 9 november is ook de definitieve kandidatenlijst vastgesteld. Van Vugt is blij met het mooie team dat zich komende tijd gaat inzetten voor Gouda. De lijst bestaat uit een aantal nieuwkomers en vertrouwde gezichten.

Lijsttrekker Thierry van Vugt is blij met de nieuwe accenten in het programma in vergelijking met vorige edities. “Duurzaamheid, vergroening en onderwijs zijn nog prominenter aanwezig in de beleidsambities. De ervaringen in afgelopen raadsperiode hebben gezorgd voor aangescherpte standpunten over de veranderingen die bijvoorbeeld voor goede zorg nodig zijn. Het programma past verder goed in de sfeer van de vertrouwde koers van onze partij. Met veel ruimte voor maatschappelijk initiatief, investeren in de aantrekkingskracht van Gouda voor inwoners, bedrijven en bezoekers, en passie voor cultuur en erfgoed.

Het verkiezingsprogramma is hier te downloaden.