Een nieuw politiek jaar

Gebruik maken van crises; Gouda bruisender, duurzamer en vrijzinniger.

Evert Bobeldijk

De komende maanden staan niet alleen landelijk, maar ook lokaal in het teken van crises. Niet dat er in Gouda nog een extra crisis gecreëerd wordt, maar we zullen onze handen vol hebben aan de landelijke problemen die een forse impact hebben op onze inwoners en onze stad.

Het meest in het oog springend, vanwege de keuzes die lokaal gemaakt moeten worden, is de asielcrisis. Iedereen heeft de beelden uit Ter Apel gezien, de diverse overheden hebben gefaald in het creëren van voldoende opvang voor vluchtelingen en doorstroming van statushouders. Het asielsysteem is verstopt geraakt. Niet door ons toedoen, maar we dragen wel medeverantwoordelijkheid voor het oplossen van dit probleem. Die verantwoordelijkheid pakt Gouda op door mee te werken aan een hotelboot, waarop vluchtelingen in afwachting van de behandeling van hun aanvraag kunnen verblijven. We proberen de situatie voor deze mensen te optimaliseren door kwalitatief goede dagbesteding en taallessen aan te bieden. Daar houdt voor D66 Gouda de betrokkenheid niet op. We werken graag mee aan het realiseren van een tijdelijk AZC in gebouw “de Molenwiek” op bedrijventerrein Goudse Poort en we staan positief tegenover het voornemen om op die plek ook een permanent centrum te vestigen. Voor het tijdelijke centrum hebben we wensen en bedenkingen meegegeven, voor de definitieve vestiging en de goede inbedding in Gouda gaan we de komende tijd hard aan het werk.

Een crisis die bijna iedereen raakt, is die van de snel stijgende energiekosten. Dat probleem speelt op ieder niveau van onze samenleving. Velen maken zich, terecht, zorgen. We zullen minder afhankelijk moeten worden van Russisch gas. We moeten verduurzamen, maar dat kost tijd, en we zullen moeten accepteren dat energie meer kost dan ooit. D66 streeft ernaar om die meerkosten van energie eerlijk te laten landen in de maatschappij. We worden allemaal wellicht een beetje armer, maar voor een grote groep in onze stad kan dat laatste beetje er echt niet meer vanaf. Daar waar we kunnen moeten we juist die mensen ondersteunen. Gelukkig staat Gouda er financieel goed voor, laten we onze creativiteit benutten om die goede uitgangspositie te gebruiken om er juist ook in crisissituaties te zijn voor inwoners die niet zonder steun kunnen. Door die verduurzamings-slag ook samen met hen te maken. De beste remedie tegen energie-armoede is immers verduurzaming, zeker ook waar het woningen betreft van de kwetsbaarste groepen.

Buiten de inzet om mee te helpen om onze mooie stad door de problemen van deze tijd te loodsen, gebeurt er heel veel in Gouda. We hebben het feestjaar Gouda750 net afgesloten. Het was een geweldig jaar, gecreëerd voor en door Gouwenaars. Laten we die ‘vibe’ vasthouden.

Een mooiere stad maken we door meer ruimte voor ondernemende Gouwenaars en meer aandacht en middelen voor cultuur, de nieuwe horecavisie en cultuurnota leggen hier de basis voor en op korte termijn volgt nog het initiatief van D66 om de winkeltijdenverordening aan te passen. Winkeliers bepalen wat ons betreft zelf wanneer ze wel of niet open zijn, geheel in lijn met ons verkiezingsprogramma.

Ondanks een periode van grote uitdagingen blijven we niet stilzitten wanneer het gaat om het bruisender, duurzamer en vrijzinniger maken van Gouda. Dat zijn de zaken waarvoor we gekozen zijn, waarop D66 onderscheidend is en die we blijven oppakken.

Evert Bobeldijk
Fractievoorzitter D66 Gouda