Sjoerd Sjoerdsma verkenner voor coalitie in Gouda

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend, tijd voor de volgende stap in het proces om een nieuw college te vormen. D66 is evenals de vorige twee verkiezingen als grootste uit de bus gekomen in Gouda. De partij neemt dus het voortouw bij de eerste stappen in het formatieproces. De partij heeft de heer Sjoerdsma bereid gevonden om de gemeenteraad in dat deel van het proces te begeleiden. Sjoerd Sjoerdsma (40) is sinds 2012 kamerlid voor D66. In die functie voerde hij het woord over Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Asiel en Migratie. Daarvoor was hij diplomaat in Afghanistan en de Palestijnse Gebieden.

Sjoerd Sjoerdsma:

“Ik ben vereerd om te mogen helpen bij de vorming van het nieuwe college van Gouda. Ik hoop zo snel mogelijk alle partijen te spreken over hun wensen voor het bestuur en de politieke cultuur van de stad.”

Sjoerdsma gaat maandag aan de slag. Hij zal alle partijen uitnodigen voor een gesprek om zo de mogelijke coalities en de wensen van de diverse partijen te verkennen. Bij de gesprekken zal ook aandacht zijn voor vernieuwingen in de bestuurs- en politieke cultuur in de stad.

De gedachte is om de gesprekken met de partijen uiterlijk dinsdag 29 maart af te ronden. Het advies van de verkenner kan dan enkele dagen klaar zijn, waarna een volgende fase in de besprekingen voor een nieuwe coalitie kan starten. Dat past in de ambitie om de gehele formatieperiode aanzienlijk korter te laten zijn dan die van vier jaar geleden.

Evert Bobeldijk:

“We zijn heel blij dat we Sjoerd Sjoerdsma bereid hebben gevonden om deze klus daadkrachtig op te pakken. We hebben alle vertrouwen dat de gesprekken met alle partijen de juiste informatie gaan opleveren voor een goed vervolgtraject. Ik hoop op een snel en bondig advies, zodat we de vaart erin kunnen houden”