D66 dient motie ‘onderzoek Ecopark’ in

In 2020 ging de raad akkoord met de bouw van een nieuw, duurzaam en zoveel mogelijk circulair, afval-brengstation aan de Goudkade. Om de duurzaamheid van het project te benadrukken kreeg het de naam “Ecopark” mee. Afval is gelukkig steeds vaker een grondstof en het op de juiste manier aanbieden en scheiden van afvalstromen maakt onze samenleving duurzamer. Ook het bouwsel zelf moet dan natuurlijk duurzaam en zoveel mogelijk circulair tot stand komen. 

Tegenslagen

Tussen het raadsbesluit van 2020 en vandaag is het project door diverse tegenslagen geplaagd. Niet alleen waren er vertragingen en kostenverhogingen door geschillen met aannemers, ook de gewenste funderingsmethode, op circulaire poeren in plaats van de gebruikelijke betonnen heipalen, bleek in de praktijk niet te voldoen. 
 
In maart 2023 (toen het Ecopark volgens de originele plannen al bijna opgeleverd had moeten worden) werd de raad op de hoogte gesteld van de laatste vertragingen, kostenverhogingen en de onmogelijkheid om het plan af te bouwen volgens de voorgenomen methode. Op 1 november 2023 heeft de raad ingestemd met de afbouw en de daarvoor benodigde budgetten. Het Ecopark zal op zijn vroegst eind 2024 in gebruik genomen kunnen worden en zal dan het dubbele hebben gekost van wat men in 2020 voor ogen had. 

Extern onderzoek

Over de informatie, die door de wethouder aan de raad is verstrekt, zijn nog veel vragen. Vooral of de wethouder heeft voldaan aan zijn actieve informatieplicht aan de raad, op de momenten dat bleek dat vertragingen en kostenverhogingen onvermijdelijk werden. 
 
D66 ziet in deze ontwikkelingen een reden om deze zaak door een externe partij te laten onderzoeken. We willen duidelijkheid voor onszelf over de informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te doen, maar ook voor de stad; er is immers een enorm bedrag extra uitgegeven.

Unanieme steun

Vandaar dat we een motie hebben opgesteld om een onderzoek door de Groene Hart Rekenkamer te laten starten. Om duidelijkheid te krijgen en om de wethouder de mogelijkheid te geven om goede antwoorden te geven op de vragen die nu nog open staan.
 
Het voorstel wordt door alle partijen in de raad gesteund. Een unieke raadsbrede samenwerking om te zorgen voor duidelijkheid en verantwoording. We hopen dat die duidelijkheid er voor de zomer is, als de rekenkamer zijn rapport uitbrengt. Het is dan aan de raad om conclusies te trekken.
 
Evert Bobeldijk
Fractievoorzitter D66 Gouda