Jongeren grootste slachtoffer op woningmarkt

De afgelopen maand heeft de gemeenteraad de Huisvestingsverordening vastgesteld. Voor D66-Gouda waren daarbij drie punten van belang:

–          gebruik maken van de extra ruimte die landelijke wetgeving gaat bieden om Gouwenaars voorrang te geven bij het toewijzen van een woning;

–          een deel van de ruimte die hierdoor ontstaat benutten om jongeren meer slagingskans te geven als zij een woning willen betrekken en tegelijkertijd het toewijzingssysteem wijzigen, zodat jongeren ook structureel een betere slagingskans krijgen, en

–          we willen dat ook de gemeenten om ons heen gaan 30% sociale huur op hun grondgebied gaan realiseren.

Tijdens de behandeling van het onderwerp in de Commissie Fysieke Leefomgeving, bleek dat er voor het eerste en derde punt nog dit jaar vanuit landelijk wetgeving wordt verwacht. Het gesprek daarover en de wijzigingen die dit meebrengt, gaan we dan bespreken.

Er was veel bijval in de raad voor het vergroten van de slagingskans voor jongeren. De motie die wij daartoe samen met GroenLinks hebben opgesteld, kon op een ruime meerderheid van de gemeenteraad rekenen.
 
Egbert Jan Kuijlaars