Flitsbezorgers en dark stores

Flitsbezorging: binnen tien minuten, ongeacht het tijdstip van de dag, de boodschap die je bent vergeten thuisbezorgd op een (elektrische) fiets. Dat klinkt aanlokkelijk. Ruim een jaar nadat het eerste bezorgconcept in Amsterdam is gestart telt die stad 31 dark stores.
Om een bestelling in tien minuten te bezorgen is een fijnmazig netwerk van distributiepunten nodig. Winkelpanden worden omgebouwd tot magazijnen, de ruiten worden afgeplakt. Alleen de bezorgers, die op de stoep staan te wachten op nieuwe bestellingen en de medewerkers die meerdere keren per dag voor de bevoorrading langskomen hebben toegang tot wat een winkelpand was.

In Amsterdam en ook in Rotterdam dragen de afgeplakte panden niet bij aan het straatbeeld. Waar ooit een winkel zat, zit nu een distributiecentrum. De flitsbezorging zelf en bevoorrading van het pand heeft bovendien gevolgen voor de (verkeers)veiligheid en daarmee de leefbaarheid rondom de dark stores en in de gehele stad. Door de toenemende overlast die dark stores in winkel- en woongebieden met zich meebrengt heeft de gemeente Amsterdam vorige week een voorbereidingsbesluit genomen: een voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan. Totdat het bestemmingsplan is gewijzigd mogen er geen dark stores in de stad bijkomen.

Beeld: AD Gouda 01-02-2022

Vragen aan het college

Mogelijk komt eind februari de eerste flitsbezorgdienst naar Gouda zoals te lezen in het AD op 27-01-2022: https://www.ad.nl/gouda/je-boodschap-binnen-10-minuten-in-huis-flitsbezorger-flink-naar-gouda-en-daar-is-niet-iedereen-blij-mee~a3d9075b/

Wij maken ons zorgen over de impact die dat kan hebben op de (binnen)stad, straatbeeld en (verkeers)veiligheid. Daarom hebben wij op 26 januari vragen gesteld aan het College. Deze vragen worden woensdag 2 februari mondeling beantwoord. Kijk hier de raadsvergadering van 2 februari terug.

Via diverse wegen heeft mijn fractie vernomen dat een flitsbezorgbedrijf (Flink) één of meer
vestigingen in (de binnenstad van) Gouda wil openen.
Conform artikel 39 van het Reglement van Orde, heeft de fractie van D66 de volgende vragen:

  • Bent u bekend met het fenomeen en de modus operandi van dark stores?
  • Wat is de opvatting van het College over de bijdrage van de vestiging van flitsbezorgbedrijven in Gouda in relatie tot een divers winkelaanbod en levendig winkelgebied?
  • Kan het College aangeven welk effect ze verwacht dat dark stores hebben door het afplakken van ramen, bevoorrading en flitsbezorging op het straatbeeld en de (verkeers)veiligheid?
  • Welke acties onderneemt het college om eventuele negatieve effecten op straat-, buurt- wijk- en stadsniveau van flitsbezorgbedrijven te beperken of in het geheel te voorkomen?

Motie

Samen met de PvdA zullen wij een motie indienen om dark stores in het kernwinkelgebied, aanloopstraten en dwaalgebied in de binnenstad van Gouda te ontmoedigen of helemaal te blokkeren en dat ook in het bestemmingsplan binnenstad te verwerken

Winner takes all

Na het eerste bezorgconcept zijn verschillende andere flitsbezorgdiensten van start gegaan. Een aantal jaar geleden vond zo’n ontwikkeling ook plaats in de wereld van de maaltijdbezorgers. Verschillende partijen houden, gesteund door investeerders, de prijzen zo laag mogelijk waarbij iedereen verlies draait. De partij die de langste adem heeft blijft over en krijgt daarmee vrijwel de volledige markt in handen (winner takes all) waarna de prijzen worden verhoogd.

Stadsdistributiehub

Voor het gemak van flitsbezorging tegen lage prijzen wordt ergens een prijs betaald. Dat kan de beloning van de bezorgers zijn maar ook de impact op het straatbeeld en verminderde (verkeers)veiligheid door de vele extra vervoersbewegingen. Daarom pleit D66 al jaren voor een stadsdistributiehub. Nu rijdt voor iedere partij, consument of ondernemer, een aparte zware vrachtwagen of (pakket)bezorger door de wijk. Hoe mooi zou het zijn om dat te bundelen in de laatste kilometers van die pakkettenstroom, en voortaan één of twee keer per dag elektrisch aan huis te bezorgen. Ook voor de (kleine) binnenstads-ondernemer is zo’n collectieve hub cruciaal. Zo kunnen ondernemers gezamenlijk gebruik maken van transportmogelijkheden in plaats van ieder een eigen (zero emissie) bus met bijbehorende kosten. Dit zorgt voor een vitaler winkelgebied met minder blik en meer ruimte voor ondernemerschap. Een eigen Goudse hub kan zich beter richten op de wensen
van juist die ondernemers, in plaats van op de belangen van de grote spelers. D66 vindt dat de vestiging van distributiecentra mogelijk moet zijn waar dat geen of zo min mogelijk negatieve effecten heeft op het straatbeeld, leefbaarheid, veiligheid en economisch klimaat voor onze ondernemers, zoals een bedrijventerrein of bedrijfsloods.

Bram Talman
[email protected]