D66 steunt nieuwe ontwikkelingen in oud Stadhuis

Sinds enkele maanden staat het Stadhuis leeg. Het iconische gebouw was tot voor kort verhuurd aan Teka, een bedrijf dat het gebouw exploiteerde voor feesten en partijen en huwelijken in de Goudse trouwzaal faciliteerde. Mede door de coronacrisis bleek het voor Teka niet langer mogelijk de exploitatie rond tee krijgen.

Hierdoor ontstaan voor Gouda nieuwe kansen om in een van de mooiste gebouwen van Gouda, en wellicht van Nederland, activiteiten te ontwikkelen voor Gouda waaraan meer Gouwenaars kunnen meedoen en die meer betekenen voor de Goudse gemeenschap dan tot nu toe mogelijk was. Daarvoor zijn twee zaken noodzakelijk: het beter toegankelijk maken van het gebouw en accepteren dat de businesscase niet altijd sluitend hoeft te zijn. Culturele activiteiten zijn immers niet per se even lucratief als de door de vorige exploitant voorziene horeca.

Frank de Pont heeft bij de behandeling van de toekomstplannen van het Stadhuis namens D66 aangegeven dat hij blij is met het toekomstbestendig toegankelijk maken van het stadhuis zoals in het door het college gepresenteerde plan. Wel zijn er zorgen over de kwetsbaarheid van het gebouw. Hij heeft daarbij aangegeven dat er geen sluitende bussinesscase nodig is voor een icoon als dit. De toegevoegde waarde voor de Goudse (cultuur) gemeenschap is niet direct in geld uit te drukken, maar wel van enorm belang.