Een AZC in Gouda

We zien natuurlijk allemaal de beelden vanuit Ter Apel. Ik hoop daarom ook dat veel van ons van mening zijn dat er iets moet veranderen en dat waar we kunnen we moeten helpen. Wij steunen dan ook het college om onze verantwoordelijkheid te nemen en steunen het voorgenomen besluit.

Oplossing

Niet alleen is er landelijk een oplossing nodig. Ook is er een oplossing nodig voor de bewoners van de Hotelboot. Ik denk dat het goed is als we hen, maar ook de inwoners van Korte Akkeren een duidelijk perspectief kunnen bieden. Wij zijn van mening dat hoe sneller we een andere locatie kunnen realiseren hoe beter het is. Het is daarom van belang dat het COA op korte termijn de Molenwiek aankoopt. Zodat we ook daadwerkelijk in Q1 over kunnen naar een tijdelijk opvang van 5 jaar.

Locatie

Daarnaast ligt de locatie van de Molenwiek aan een van de toegangswegen van de stad. Het lijkt me dan ook goed om genoeg geld beschikbaar te stellen voor de omgeving. Om op die manier aan een aantrekkelijk entree van de stad te werken. Als je de stad in rijdt dan moet je de gastvrijheid zien.

Samen

Het voorgaande gaat met name om de verantwoordelijkheden van het COA en waar wij als gemeente op kunnen sturen. Daarnaast zijn we als gemeente ook aan zet. Het COA moet voor de basis zorgen waaronder huisvesting, zoals ik net begreep is het COA ook verantwoordelijk voor dagbesteding. Maar als gemeente kunnen we ook een extra stap zetten zodat de inwoners van het gebouw ook daadwerkelijk onderdeel worden van de samenleving. Ik denk dat het daarom goed is als we meteen vanaf dag 1 samen met het COA taalles realiseren. De gemeente dient een actieve rol te spelen in de integratie van vluchtelingen in de samenleving. Op dit moment kan men bij de Hotelboot nog niet zelf koken. Ik denk dat we bij de nieuwe locatie hier meer aandacht aan moeten besteden en moeten zorgen dat de vluchtelingen al snel zelfredzaam zijn.
En als laatste wens moeten we zorgen voor een goede mix van wonen, werken en ontmoeten.

Vragen

Namens D66 heb ik een aantal (technische) vragen gesteld aan het College. Deze vragen en de antwoorden zijn hier te lezen.

Jitske Flietsta