Afscheid Frank de Pont

Eind 2022 hebben we afscheid genomen van Frank als raadslid.

Lieve mensen, ik verhuis eind december naar Bonaire en neem daarom afscheid van Gouda en van D66.

Nadat ik lid werd van D66 trad ik al gauw toe tot het bestuur van D66 Gouda, o.a als campagneleider. En van het één kwam het ander: een actieve politieke rol in de gemeenteraad. Hier heb ik me ruim 7 jaar ingezet op het gebied van ruimtelijke ordening, openbaar beheer, mobiliteit, cultuur, sport en onderwijs.

Op 30 november heb ik afscheid genomen van de raad en ik heb daar het volgende meegegeven.

“Mijn eerste stappen in de Raad, toen als burgerraadslid, nam ik in een sterk gepolariseerde setting. Ik was net beëdigd en kort daarna viel het college. Geen oorzakelijk verband overigens… dat kan ook niet, want ik ben van nature erg gesteld op het harmoniemodel. We moeten er samen met elkaar uitkomen.

Ik ben daarom ook erg gelukkig en zelfs trots met de weg omhoog die we in de Raad in de afgelopen jaren hebben gevolgd. Via het experiment van Raadsbreed werken heeft de raad het inmiddels voor elkaar gekregen om brede samenwerking te codificeren in een breed gedragen bestuursakkoord. En ik denk dat onze inwoners daar de vruchten van plukken.

Maar ik wil onze inwoners ook bedanken. Enerzijds voor het vertrouwen dat ze begin dit jaar in ons hebben gesteld, anderzijds voor hun tomeloze inzet om als vrijwilliger of professional Gouda te maken tot de prachtige stad die ze is.

Mijn partijgenoten van D66 wil ik ook bedanken. Voor de deskundigheid, de idealen en de sfeer die we met elkaar hebben kunnen delen.

De gemeenteraad dank ik voor haar doortastendheid en haar creativiteit maar ook voor haar voorspelbaarheid. Het is goed (om) te merken dat verkiezingsprogramma’s een consequente leidraad vormen in het debat.

De griffie wil ik danken voor haar hulpvaardigheid en deskundigheid en datzelfde geldt natuurlijk ook voor de ambtenaren en de wethouders.

Mijn fractie dank ik voor het feit dat ik op hun schouders heb mogen staan en dat ik af en toe zelfs op de schouders ben gehesen.

Enorm veel dank gaat uit naar mijn vrouw en kinderen. Ze hebben mij zo ontzettend gesteund door de jaren heen waarbij ik de ruimte kreeg elke week weer met de stad in gesprek te kunnen zijn.”

Lieve mensen, ik sluit graag af met een kort statement: Geef Gouda
door!

Frank de Pont