Gas- of emissieloos bouwen?

In september 2022 heeft de gemeenteraad een concept verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een vrijstaande woning afgegeven. Vanavond heeft de raad ingestemd met een definitieve verklaring van geen bedenkingen. D66 heeft voor de verklaring van geen bedenkingen gestemd, maar in onze stemverklaring hebben wij aangegeven dat een vreemde situatie ontstaat door landelijke wet- en regelgeving met betrekking tot verduurzaming enerzijds en het gebrek daaraan met betrekking tot de uitstoot van, andere, schadelijke stoffen.

De woning wordt, uiteraard, gasloos gebouwd: verplicht zonder aansluiting op het gasnet.
Uit de aanvullende informatie voor dit project is gebleken dat de woning over zowel een gas- als houthaard zal beschikken. Deze zullen, zo blijkt uit antwoord op technische vragen die wij hebben gesteld, worden gebruikt voor sfeerbeleving en niet als verwarming.

De reden om (verplicht) gasloos te bouwen is de noodzakelijke vermindering van CO2-uitstoot om de hierdoor veroorzaakte effecten van klimaatverandering te verminderen. De realisatie van een gashaard, ook al wordt deze recreatief gebruikt, lijkt hiermee in tegenspraak te zijn.
Bovendien beschikt de woning ook over een houthaard. Houtstook is verantwoordelijk voor 23% van de nationale uitstoot van het zeer schadelijke fijnstof en daarmee de grootste bron van fijnstofuitstoot. Om de effecten van uitstoot, waaronder fijnstof, tegen te gaan heeft de gemeente Gouda het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Dit akkoord gaat uit van voorlichting en stimulering van het gebruik van de modernste houtkachels, maar de nieuwste modellen stoten net zoveel fijnstof uit als zes moderne dieselvrachtwagens.

Landelijke wet- en regelgeving met betrekking tot de reductie van uitstoot van schadelijke stoffen, waaronder CO2, lijkt in tegenspraak te zijn met andere wet- en regelgeving die juist realisatie van gas- en houthaarden mogelijk maakt. D66 Gouda realiseert zich dat de geschetste problematiek niet een lokaal, maar een nationaal vraagstuk is. Wij hebben dit dan ook aangekaart bij onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer.
Op basis van de huidige, landelijke, wet- en regelgeving hebben wij dan ook ingestemd met het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen.
Bram Talman – burgerraadslid