Wim Satter

Beeld: Wim Satter

Het begint met vrijheid, actueel thema op moment van schrijven (2022), waarbij de beperking zit in het grotere algemeen belang. Als ondernemer vertaalt vrijheid zich al snel in vrij ondernemerschap en een loopbaan die je zelf kunt invullen maar er zijn vele terreinen te benoemen waarvoor vrijheid van belang is. Dat betekent niet zo min mogelijk overheid, de maatschappij moet onderhouden worden door te investeren in de rechtsstaat, de economie, de leefomgeving, de zorg, het onderwijs, de veiligheid en alle andere zaken die Nederland een gaaf land maken maar waar toch achterstanden zijn ontstaan. Mee kunnen doen en een behoorlijke kwaliteit van leven, ik draag graag mijn steentje bij aan D66 in Gouda als sociaal liberale partij die uitgaat van vrijheid met oog voor de ander.
 
Gouda is voor ons een prima stad om te wonen wat betreft voorzieningen en leefomgeving. Goverwelle is wat stenig maar er ligt veel groen omheen en de binnenstad, de scholen, de sport, het vervoer etc. zijn allemaal heerlijk op fietsafstand.