Miriam Voets

Beeld: Miriam Voets

Ik ben Miriam Voets en sinds 2018 voorzitter van de afdeling. Daarvoor was ik algemeen bestuurslid en al mijn hele leven D66 stemmer. Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan de democratie in Gouda en de stad nog mooier te maken voor alle inwoners. Vanuit mijn rol als voorzitter vind ik het belangrijk dat we eenzichtbare, open en inclusieve vereniging zijn waar we met elkaar kunnen discussiëren over de inhoud, we aandacht hebben voor elkaar en waar iedereen zich welkom voelt.

Ik woon al bijna 25 jaar met heel veel plezier in Gouda, samen met mijn drie dochters. In het dagelijks leven werk ik als senior adviseur Leren & ontwikkelen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.