Vrij door een betaalbaar huis

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters
De wooncrisis in Nederland raakt vooral jongeren die zelfstandig willen wonen, starters op de huizenmarkt, en huurders.

D66 wil dat anders. D66 wil creatieve oplossingen voor urgente vraagstukken.

Wonen in een hotel, op kamers in een container, tiny houses en mobiele wooneenheden kunnen mooie tijdelijke oplossingen zijn voor de huidige woonproblematiek.

Door een woonvisie kan de gemeente sturen op een permanente oplossing. D66 wil dan ook bouwen. Vooral huizen in het lage- en middensegment, voor jonge gezinnen en starters. We willen voldoende nieuwe sociale woningbouw (30%) met extra aandacht voor de sociale cohesie in de wijken.

Ontmoetingsplekken bijvoorbeeld voor de Turkse en Molukse gemeenschap willen we faciliteren.

Ook willen we ruimte maken om oud te kunnen worden in de eigen wijk, en een de uitbreidingslocatie Beinum-West 2 ontwikkelen.

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek.

D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang.

D66 staat voor het behouden en stimuleren van evenementen van hoge kwaliteit.

D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg.

D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen

D66 wil ervoor zorgen dat mensen aan het werk kunnen.

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek.

D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang.

D66 staat voor het behouden en stimuleren van evenementen van hoge kwaliteit.

D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg.

D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen

D66 wil ervoor zorgen dat mensen aan het werk kunnen.

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg.

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg.

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.

D66 tekent voor duurzame mobiliteit en emissiearm transport.

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars.

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg.

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg.

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.

D66 tekent voor duurzame mobiliteit en emissiearm transport.

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars.

Toont 11 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.