D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

D66 wil volop ruimte voor initiatieven van bewoners van alle wijken, inclusief de binnenstad. De kermis blijft dan ook in het centrum.

Een stad is bruisend dankzij haar inwoners. Initiatieven om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan, of gewoon een wijkfeest organiseren maakt dat je je prettig voelt in je woonomgeving. Maar van D66 mag dit veel verder gaan. Als er duurzame, gezonde initiatieven zijn om een stuk openbare ruimte zelf in te richten, staan wij daar volledig achter.

D66 wil veel aandacht voor openbaar groen. In een mooie en diverse groene omgeving kom je als mens tot rust.

Wij hebben al prachtige groene linies, we zetten in op behoud en versterking daarvan.

Ook wil D66 de aanleg van gemeenschappelijke stadsmoestuinen en gewone tuinen in de directe woonomgeving bevorderen. Dit is een specifiek voorbeeld van beheer van je eigen openbare ruimte. De tuinen op de kade zijn een prachtig voorbeeld van eigen burgerinitiatief. Graag zien wij meer van dat soort initiatieven.

D66 staat ook voor het integreren van natuur in de bebouwde omgeving. Wij willen daarom meer ruimte voor inheemse planten en boomsoorten, omdat we hiermee de biodiversiteit verhogen.

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek.

D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang.

D66 staat voor het behouden en stimuleren van evenementen van hoge kwaliteit.

D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg.

D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen

D66 wil ervoor zorgen dat mensen aan het werk kunnen.

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek.

D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang.

D66 staat voor het behouden en stimuleren van evenementen van hoge kwaliteit.

D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg.

D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen

D66 wil ervoor zorgen dat mensen aan het werk kunnen.

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg.

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg.

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.

D66 tekent voor duurzame mobiliteit en emissiearm transport.

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars.

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg.

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg.

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.

D66 tekent voor duurzame mobiliteit en emissiearm transport.

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars.

Toont 11 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.