Zorg, gezondheid en sport

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg. D66 wil een duurzaam Doesburg waar elke inwoner zo gezond mogelijk kan wonen.

Groen, gezond en duurzaam

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg
D66 wil een duurzaam Doesburg waar elke inwoner zo gezond mogelijk kan wonen. D66 stimuleert en ondersteunt initiatieven op dat vlak.

Bewegen

Bewegen is goed voor jong en oud, daarom willen wij sport en spel voor iedereen! Door de aanleg van wandel-, fiets-, en hardlooppaden willen we bewegen meer stimuleren.

Gezond eten

D66 ondersteunt het bestaande beleid, en wil daar elementen aan toevoegen, zoals initiatieven om samen gezond te koken. Zo bestrijden we obesitas, ook bij kinderen.

Wijken schoon

D66 wil dat alle wijken schoon zijn en wil, in samenwerking met Circulus-Berkel, een duurzaam afvalbeleid realiseren. D66 pleit ervoor het huidige afvalbeleid te herijken.
Wij willen meer aandacht voor minder mobiele burgers en het handhaven op zwerfvuil bij containers kan beter. Wat betreft het zwerfafval wil D66 meer vrijwillige opruimploegen realiseren. Dit kan per wijk en zorgt zo voor schonere wijken.

Energietransitie

D66 wil genoeg aandacht voor de energietransitie. Het is van belang dat een merendeel van de vrachtwagens van diesel overgaat op waterstof of elektrisch. Ook willen wij meer zonnepanelen op daken, bij koop en huur, realiseren. Dit willen wij op alle daken, ook binnen het beschermd stadsgezicht!
In aansluiting op de grote lijnen van de RES Arnhem Nijmegen ontwikkelt de gemeente een eigen visie om gestelde doelen uit te voeren.

Zonnepanelen

We willen dat er op de industrieterreinen meer zonnepanelen worden geplaatst, of op andere manieren actief gezocht wordt naar manieren om te verduurzamen, zoals zonnepanelen bij parkeerplaatsen en op daken, en energiezuinige apparatuur te gebruiken. We willen de kostbare natuur-en landbouwgrond beschermen, en zijn voorstander van de waterkrachtcentrale. Om onze toekomst zo veilig mogelijk te houden, moeten we nú in actie komen.

Woningisolatie

D66 vindt het belangrijk dat alle woningen goed geïsoleerd zijn, en wil het gebruik van aardgas in woningen verminderen door per woonwijk samen met buurtorganisaties, woningcorporaties en netbeheerders een plan op te stellen voor het energieneutraal maken van de wijk.

Biodiversiteit

D66 wil meer aandacht voor groen en dus een visie op biodiversiteit in en om de stad. Hierbij willen we weer meer inheemse bomen op de singels en bij de Bleek. Het beschermde gedeelte van de Linie willen wij beschermd houden. Bestaande natuur moet behouden blijven en mag niet verder aangetast worden. Wij zijn voor een hondenpoepvrij stadspark op de plek van het Looierspark.