Veilige openbare ruimte

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang. Iedereen moet zich buiten, op straat, veilig kunnen voelen. Dat begint met een goed plan voor de herinrichting van openbare ruimte. Meer en betere verlichting op donkere plekken. Goed onderhouden straten zonder losliggende stoeptegels, veilige oversteekplekken daar waar veel mensen komen, zoals rondom de moskee en de Anne Frank basisschool.

Een van de meest onoverzichtelijke plekken in Doesburg is rondom de Anne Frank basisschool. Daar willen we een veilige ruimte, bijvoorbeeld door minder auto’s langs de stoep te laten parkeren zodat kinderen, fietsers, automobilisten en buschauffeurs overzicht hebben op de vele verkeersbewegingen die daar plaatsvinden.

We willen dat autoverkeer in de woonwijken en op de singels zich houdt aan de 30km norm, en niet harder.

En dat er uiteraard strikter wordt gehandhaafd op snelheid én asociaal rijgedrag. Verder willen wij flitspalen op drukke, doorgaande routes, zeker daar waar langzaam verkeer zich mengt met snelverkeer, zoals op de singels.

D66 pleit voor voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid en openbare orde voor alle inwoners van Doesburg. Politie of handhaving kunnen burgers bijvoorbeeld uitleggen wat hun rechten zijn, wat ze kunnen doen in noodsituaties en waar ze zich kunnen melden bij misstanden.

Verder wil D66 alcohol- en drugspreventie opnemen in het lokale preventieakkoord. Cijfers ondersteunen helaas onze zorgen met betrekking tot drugsgebruik onder jongeren. D66 pleit daarom voor meer aandacht voor drugsgebruik en overlast.

Dit in samenwerking met politie, jongerenwerk, jeugdteam en andere professionals.

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek.

D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang.

D66 staat voor het behouden en stimuleren van evenementen van hoge kwaliteit.

D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg.

D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen

D66 wil ervoor zorgen dat mensen aan het werk kunnen.

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek.

D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang.

D66 staat voor het behouden en stimuleren van evenementen van hoge kwaliteit.

D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg.

D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen

D66 wil ervoor zorgen dat mensen aan het werk kunnen.

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg.

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg.

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.

D66 tekent voor duurzame mobiliteit en emissiearm transport.

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars.

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg.

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg.

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.

D66 tekent voor duurzame mobiliteit en emissiearm transport.

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars.

Toont 11 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.