Democratie en bestuur

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek.

Professioneel bestuur

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek
Een professioneel bestuur is integer, en start volgens D66 met goede dienstverlening, transparante verantwoording en begrijpelijke communicatie.

Chronisch zieken en gehandicapten

Zo vinden we dat de beleidsregels voor chronisch zieken en gehandicapten duidelijk uitgelegd moeten worden, en goed moeten worden uitgevoerd. We willen een laagdrempelig loket waar vrijwilligers en mantelzorgers eenvoudig gevonden kunnen worden.

De sociale kaart moet overzichtelijk zijn, en in heldere taal uitgelegd. Ook willen we één centraal platform, een website, waar Doesburgers hun zorgen en wensen eenvoudig kenbaar kunnen maken. Hiermee dragen we bij aan onze bereikbaarheid.

Democratische waarden

We houden onze democratische waarden hoog, en nemen onze controlerende taak serieus. Daarvoor hebben we u, als inwoner van Doesburg, nodig. D66 wil experimenteren met een burgerraad, die opgenomen wordt in de begroting. Inwoners krijgen hierdoor meer invloed op het politieke proces, een voorwaarde voor meer burgerparticipatie. Het is dan ook goed dat er een ‘Handleiding participatie voor beleidsvoorbereiding’ komt, zeker met het oog op de aankomende Omgevingswet, waarin participatie wettelijk wordt verplicht.

Belangen van de burgers

De overheid moet de belangen van de burgers dienen, en niet andersom. We willen dat bestuurders verantwoording afleggen tegenover haar burgers. Schoolbesturen,
woningcorporaties en politici moeten hun keuzes toelichten, zodat burgers de macht kunnen controleren. Met andere woorden: we willen dat mensen meer te zeggen hebben. Macht moet niet alleen voorbehouden zijn aan een kleine groep bestuurders.

Zelfstandig Doesburg

D66 vindt dat Doesburg, als kleine Hanzestad zelfstandig kan en moet blijven. Doesburg is de poort naar de Achterhoek, een van de Hanzesteden en verbindt al deze gebieden met elkaar. Wel vraagt dit om een gezonde begroting en financieel beleid. Niet alles kan, maar voor D66 zijn er geen ‘heilige huisjes’ als het gaat om het verhogen van de inkomsten uit parkeren, OZB etc.