D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg

Wij maken werk van missiegedreven innovatie. Beeld: Unsplash

Een duurzame economische ontwikkeling van Doesburg staat voor winstgevende ontwikkeling, zonder dat dit ten koste gaat van mens of milieu.

Groei is niet altijd beter! Een sociale en leefbare stad stelt daarom grenzen aan de groei. D66 bepleit een post-corona herstelvisie die gebaseerd is op “people, planet & prosperity”.

Toerisme is goed, maar niet te massaal en op duurzame leest geschoeid. Er moeten voldoende elektrische oplaadpunten zijn voor zowel fiets als auto.

We willen via een Horecavisie (voor de periode na corona) samen met ondernemers kijken hoe zij invulling kunnen geven aan deze ambitie, onder meer door lokaal in te kopen, biologische producten aan te bieden en afval te voorkomen.

De historische binnenstad, met haar beschermde stadsgezicht, vormt een van aantrekkelijke pijlers van de stad.

De gemeente moet daarom via subsidies meer doen voor bewoners van gemeentelijke en (rijksmonumenten) om dit stadsbeeld duurzaam in stand te houden, zeker met het oog op het kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord (isoleren van woningen, zonnepanelen etc.). Andere gemeenten steunen burgers hierin veel meer.

Bedrijvigheid is ook goed voor Doesburg, dat ligt zelfs aan de wortels van haar bestaan als Hanzestad. Maar we stellen duurzaamheid voorop.

Bedrijven moeten dus hun steentje bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs, bijvoorbeeld door daken te benutten voor het opwekken van groene stroom, en door te werken aan emissiearm transport, bijvoorbeeld vrachtverkeer op waterstof. De gemeente kan dit stimuleren.

D66 wil in een Omgevingsvisie voor Doesburg o.a. duidelijke en duurzame grenzen vastleggen voor de verdere ontwikkeling van bedrijventerreinen.

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek.

D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang.

D66 staat voor het behouden en stimuleren van evenementen van hoge kwaliteit.

D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg.

D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen

D66 wil ervoor zorgen dat mensen aan het werk kunnen.

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek.

D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang.

D66 staat voor het behouden en stimuleren van evenementen van hoge kwaliteit.

D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg.

D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen

D66 wil ervoor zorgen dat mensen aan het werk kunnen.

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg.

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg.

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.

D66 tekent voor duurzame mobiliteit en emissiearm transport.

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars.

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg.

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg.

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.

D66 tekent voor duurzame mobiliteit en emissiearm transport.

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars.

Toont 11 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.