Vrijheid en gelijkheid

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg.

Leefomgeving

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg
D66 wil dat wijkbewoners de mogelijkheid hebben om zelf hun leefomgeving in te richten. Daar mogen zij ook een eigen budget voor hebben. Burgerinitiatieven in die richting worden dan ook door ons gesteund.

Re-integratie

Doesburg doet het niet slecht op het terrein van re-integratie. D66 blijft daar op inzetten. Zorg dat mensen aan het werk kunnen, en als dat niet kan, dat vinden we het belangrijk dat men in ieder geval meedraait in de maatschappij. Dat is wezenlijk voor je welbevinden.

Geef ook statushouders alle kansen en gelegenheid om hun talenten in te zetten.

MBO Opleidingstrajecten

En bevorder opleidingstrajecten voor het mbo bij Doesburgse bedrijven en werkstages bij de gemeente. Voer een ruimhartig beleid om naast een uitkering een opleiding te kunnen volgen. Mee kunnen doen betekent ook dat je de zorg in het algemeen op peil houdt.

Inclusief

D66 wil een inclusieve agenda. Iedereen doet mee. D66 wil volop aandacht voor het bestrijden van eenzaamheid.

Wijkraad

De wijkraden leveren een belangrijke bijdrage in het bevorderen van sociale cohesie. Daar hoort een multifunctionele buurtvoorziening bij. Elke wijkraad verdient een eigen locatie in haar wijk. Het te slopen schoolgebouw in de Ooi biedt daarvoor een mooie gelegenheid. Dat kunnen ook plekken zijn voor multiculturele ontmoeting. En er kan ook gelegenheid zijn voor iets simpels, maar wezenlijks als een plek om te studeren.

Buurtkastjes

D66 is een voorstander van buurtkastjes. In het buurtkastje worden boodschappen gedeeld waarbij buurtbewoners producten die ze niet gebruiken achter kunnen laten of kunnen ruilen tegen andere producten. Zo voorkom je voedselverspilling, help je mensen die het minder hebben en werk je samen aan een meer socialer buurt.