D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten.

De vraag is groot, het aanbod schaars. Alleen de bibliotheek als studiewerkplek is bijvoorbeeld onvoldoende.

D66 pleit voor voldoende flexibele studieplekken waar iedereen terecht kan, zoals op het gemeentehuis. D66 wil ook meer aandacht voor andere studenten-voorzieningen. Dit in combinatie met een jongerenraad, zoals de gemeente Ede die al jaren heeft.

D66 pleit voor het oprichten van een jongerenraad die de gemeenteraad en het college van B&W adviseert over onderwerpen die gaan over de jongeren in Doesburg.

D66 pleit voor gratis huiswerkbegeleiding, opdat iedereen mee kan doen. D66 wil meer aandacht voor het samenwerkingsverband met scholen.

En bevorder opleidingstrajecten voor het mbo bij Doesburgse bedrijven en werkstages bij de gemeente.

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek.

D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang.

D66 staat voor het behouden en stimuleren van evenementen van hoge kwaliteit.

D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg.

D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen

D66 wil ervoor zorgen dat mensen aan het werk kunnen.

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek.

D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang.

D66 staat voor het behouden en stimuleren van evenementen van hoge kwaliteit.

D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg.

D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen

D66 wil ervoor zorgen dat mensen aan het werk kunnen.

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg.

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg.

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.

D66 tekent voor duurzame mobiliteit en emissiearm transport.

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars.

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg.

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg.

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.

D66 tekent voor duurzame mobiliteit en emissiearm transport.

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars.

Toont 11 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.