Veiligheid en criminaliteit

Veilige openbare ruimte

Veilige openbare ruimte

D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang. Iedereen moet zich buiten, op straat, veilig kunnen voelen. Dat begint met een goed plan voor de herinrichting van openbare ruimte. Meer en betere verlichting op donkere plekken. Goed onderhouden straten zonder losliggende stoeptegels, veilige oversteekplekken daar waar veel mensen komen, zoals rondom de moskee en de Anne Frank basisschool.

Een van de meest onoverzichtelijke plekken in Doesburg is rondom de Anne Frank basisschool. Daar willen we een veilige ruimte, bijvoorbeeld door minder auto’s langs de stoep te laten parkeren zodat kinderen, fietsers, automobilisten en buschauffeurs overzicht hebben op de vele verkeersbewegingen die daar plaatsvinden.

30-km norm

We willen dat autoverkeer in de woonwijken en op de singels zich houdt aan de 30km norm, en niet harder. En dat er uiteraard strikter wordt gehandhaafd op snelheid én asociaal rijgedrag.

Verder willen wij flitspalen op drukke, doorgaande routes, zeker daar waar langzaam verkeer zich mengt met snelverkeer, zoals op de singels.

Voorlichtingsbijeenkomsten

D66 pleit voor voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid en openbare orde voor alle inwoners van Doesburg. Politie of handhaving kunnen burgers bijvoorbeeld uitleggen wat hun rechten zijn, wat ze kunnen doen in noodsituaties en waar ze zich kunnen melden bij misstanden.

Alcohol- en drugspreventie

Verder wil D66 alcohol- en drugspreventie opnemen in het lokale preventieakkoord. Cijfers ondersteunen helaas onze zorgen met betrekking tot drugsgebruik onder jongeren. D66 pleit daarom voor meer aandacht voor drugsgebruik en overlast. Dit in samenwerking met politie, jongerenwerk, jeugdteam en andere professionals.