Rabia Adeviye Tekin

Beeld: Esmée Bochoven

  • 23 jaar
  • Amsterdam
  • Doesburg

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Ik geniet van Doesburg met haar dorpse gezelligheid, stadse allure, natuur en historie. Hardlopen aan de kade om even tot rust te komen, of genieten van een bakje koffie in de binnenstad vind ik fijn aan onze prachtige stad.

Motivatie of persoonlijke vragen

Mijn naam is Rabia Adeviye Tekin, op dit moment ben ik tweedejaarsstudent Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ik sta op nummer twee op de kieslijst. Ik ben in 2019 afgestudeerd aan de opleiding Sociaal- juridisch dienstverlener op de Hogeschool Saxion. Ik heb stage gelopen bij het Openbaar Ministerie en bij de organisatie Vluchtelingenwerk Nederland. Ik heb beide stageplaatsen mogen afsluiten met een tien als gemiddeld cijfer. Ik heb veelal ervaring opgedaan in het organiseren en overleggen voeren met burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden over onderwerpen die vielen binnen mijn woordvoerderschap.

In het afgelopen jaar als fractie-assistente heb ik mij breed georiënteerd in de maatschappelijke vraagstukken binnen Doesburg. Ik voel een zware verantwoordelijkheid op mijn schouders om zoveel mogelijk zorg, angst en onzekerheid bij de Doesburgers weg te nemen. Met inbreng van effectieve ideeën en oplossingen wil ik een positief verschil maken in zaken die in Doesburg verbetering behoeven.

Uit onderzoeken blijkt dat jongeren het gevoel hebben dat ze geen vat hebben op de politiek. Ze denken dat ze met hun stem toch geen invloed uit kunnen oefenen op de dingen die voor hen belangrijk zijn. Jongeren zijn dan ook de minst vertegenwoordigde groep kiezers in Nederland, vooral als het gaat om regionale verkiezingen.
Mede daarom ben ik mij gaan verdiepen in de politiek en heb ik mij opgegeven als kandidaat-raadslid. Zo kan ik een stem zijn voor de jongeren binnen de gemeente Doesburg.

Ik ben niet bang om iets uit eigen beweging te ondernemen, zo ben ik vaak degene die het initiatief neemt. Ik ben leergierig en ik kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren. Tijdens het uitvoeren van mijn opdrachten doe ik dat resultaatgericht. Het woord ambitieus geeft mijn karakter het best weer. Ook ben ik communicatief zeer vaardig, schakel snel tussen verschillende groepen en bezit ik over een sociaal, positief en toegankelijk karakter.

Met een kloppend hart voor Doesburg en gevoel voor politieke en menselijke verhoudingen ben ik bereid om mijn kiezers te vertegenwoordigen in de Doesburgse politiek. Graag draag ik de standpunten van de Doesburger uit en wees ik de stem, voor een ieder, in de gemeenteraad.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De gemeente Doesburg is een kansrijke gemeente. Ik zie ontzettend veel mogelijkheden tot groei, vooral om samen te groeien, met haar inwoners. Denk aan creatieve woonvormen, groene wandel/fietspromenades waar de auto te gast is, et cetera. Het belangrijkste voor mij is het wegnemen van de onduidelijkheden voor de burgers zoals de taal die er in de politiek gebruikt wordt ,en als barrière ervaren wordt. Ik wil dat Doesburg samen met de Doesburgers bestuurt wordt.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Het behouden van de busverbindingen en realiseren van studiewerkplekken in Doesburg. Zo kunnen jongeren kansen pakken en studeren in andere steden, maar blijven wonen in de gemeente.
  • Ruime keuze aan activiteiten en recreatie realiseren in Doesburg voor jong en oud. Zo zorgen we ervoor dat we er niet alleen wonen, maar ook leven. Samen leven.
  • Ik streef naar een Doesburg waarin de burgers gelijke kansen hebben tot ontplooiingsmogelijkheden en burgers vrij zijn in het uiten van hun mening.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is als thuis komen voor mij, een warme omgeving, een veilige aura, geen druk van buitenaf en vooral veiligheid. Aspecten die ik binnen de gemeente wil realiseren.