Onderwijs en Jeugd

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars.

Studiewerkplekken

Alleen de bibliotheek als studiewerkplek is bijvoorbeeld onvoldoende. D66 pleit voor voldoende flexibele studieplekken waar iedereen terecht kan, zoals op het gemeentehuis.

Jongerenraad

D66 wil ook meer aandacht voor andere studentenvoorzieningen. Dit in combinatie met een jongerenraad, zoals de gemeente Ede die al jaren heeft. D66 pleit voor het oprichten van een jongerenraad die de gemeenteraad en het college van B&W adviseert over onderwerpen die gaan over de jongeren in Doesburg.

Gratis huiswerkbegeleiding

D66 wil ook meer aandacht voor andere studentenvoorzieningen. Dit inD66 pleit voor gratis huiswerkbegeleiding, opdat iedereen mee kan doen. D66 wil meer aandacht voor het samenwerkingsverband met scholen.

MBO werkstages

D66 wil ook opleidingstrajecten bevorderen voor het mbo bij Doesburgse bedrijven en werkstages bij de gemeente.