Dit zijn onze standpunten

Beeld: Pixabay

Wat gebeurt er met een land, als de politiek geen echte keuzes maakt? Keuze voor zich uitschuift? Niet verder kijkt dan morgen?

Daarom is het tijd voor een politiek die echte keuzes maakt. Die omkijkt naar mensen en vooruitkijkt naar morgen. Nederland is geen machine, die we alleen met dag-tot-dag management draaiende houden. 

Wat voor land willen we zijn? Dat vraagt om duidelijke keuzes. D66 maakt die keuzes. Voor een groene toekomst. Met meer betaalbare woningen. En een gelijke kans voor onze kinderen. Voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten

TOP 10

DE TOP 10 VAN D66 DOESBURG

Samen voor Doesburg!

1. Doesburg Inclusief: iedereen een zinvolle en volwaardige plek in de stad.
2. Gelijke kansen in onderwijs, op de arbeids- en woningmarkt
3. Meer biodiversiteit: groen in de wijken.
4. Investeer in goede huisvesting voor jong en oud. Extra woningen in het lage en middensegment.
5. Veilige en respectvolle stad. Zorg voor elkaar.
6. Burgers meebesturen in een burgerraad. Burgerinitiatieven worden gesteund.
7. Goed onderwijs. Behoud van de bieb. Gratis studieplekken voor jongeren. Gratis huiswerkbegeleiding.
8. Vrijwilligers en verenigingen steunen. Een multifunctionele ontmoetingsplek in elke wijk.
9. Duurzame economische ontwikkeling. Toerisme in goede banen. 
10. Doesburg gezond. Bewegen in de buitenlucht, behoud van het zwembaden en sportcomplexen.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.