D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg

Rob Jetten - D66 vaart met de Jonge Democraten op een boot mee in de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam. Beeld: Jeroen Mooijman

D66 wil dat wijkbewoners de mogelijkheid hebben om zelf hun leefomgeving in te richten. Daar mogen zij ook een eigen budget voor hebben. Burgerinitiatieven in die richting worden dan ook door ons gesteund.
Doesburg doet het niet slecht op het terrein van re-integratie.

D66 blijft daar op inzetten. Zorg dat mensen aan het werk kunnen, en als dat niet kan, dat vinden we het belangrijk dat men in ieder geval meedraait in de maatschappij. Dat is wezenlijk voor je welbevinden.

Geef ook statushouders alle kansen en gelegenheid om hun talenten in te zetten. En bevorder opleidingstrajecten voor het mbo bij Doesburgse bedrijven en werkstages bij de gemeente. Voer een ruimhartig beleid om naast een uitkering een opleiding te kunnen volgen. Mee kunnen doen betekent ook dat je de zorg in het algemeen op peil houdt.

D66 wil een inclusieve agenda. Iedereen doet mee. D66 wil volop aandacht voor het bestrijden van eenzaamheid.

De wijkraden leveren een belangrijke bijdrage in het bevorderen van sociale cohesie. Daar hoort een multifunctionele buurtvoorziening bij. Elke wijkraad verdient een eigen locatie in haar wijk. Het te slopen schoolgebouw in de Ooi biedt daarvoor een mooie gelegenheid. Dat kunnen ook plekken zijn voor multiculturele ontmoeting. En er kan ook gelegenheid zijn voor iets simpels, maar wezenlijks als een plek om te studeren.

D66 is een voorstander van buurtkastjes. In het buurtkastje worden boodschappen gedeeld waarbij buurtbewoners producten die ze niet gebruiken achter kunnen laten of kunnen ruilen tegen andere producten. Zo voorkom je voedselverspilling, help je mensen die het minder hebben en werk je samen aan een meer socialer buurt.

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek.

D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang.

D66 staat voor het behouden en stimuleren van evenementen van hoge kwaliteit.

D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg.

D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen

D66 wil ervoor zorgen dat mensen aan het werk kunnen.

D66 staat voor professioneel bestuur en transparante politiek.

D66 vindt een veilige openbare ruimte van groot belang.

D66 staat voor het behouden en stimuleren van evenementen van hoge kwaliteit.

D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg.

D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen

D66 wil ervoor zorgen dat mensen aan het werk kunnen.

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg.

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg.

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.

D66 tekent voor duurzame mobiliteit en emissiearm transport.

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars.

D66 wil dat iedereen meedoet in Doesburg.

D66 wil een groen, gezond en duurzaam Doesburg.

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.

D66 tekent voor duurzame mobiliteit en emissiearm transport.

D66 pleit voor voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars.

Toont 11 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.